Michal Strcula
Spread the love

Výnosy skupiny Air Bank, zahrnující společnosti Air Bank, Home Credit a Home Credit Slovakia, meziročně vzrostly o 3 %, správní a režijní náklady se z důvodu investic do rychlého růstu objemu obchodů skupiny zvýšily o 10 %.

Meziroční nárůst ztrát ze snížení hodnoty odráží přetrvávající nepříznivé makroekonomické prostředí a konzervativní přístup skupiny k tvorbě opravných položek. Přesto skupina vykázala za rok 2023 robustní konsolidovaný čistý zisk ve výši 2,549 miliardy korun a návratnost vlastního kapitálu ve výši 23,5 %. Skupina za kalendářní rok 2023 navýšila své portfolio úvěrů o 18 % a počet klientů se zvýšil o více než 200 tisíc na 1,46 milionu klientů.

„Loňský rok patřil mezi ty nejdynamičtější v historii Air Bank. Hodně jsme investovali – do našich týmů a vývoje nových služeb – a stejně tak jsme využili nové příležitosti na trhu. To vše se pozitivně projevilo hned v několika oblastech. Zaznamenali jsme rekordně silný růst v celkovém počtu klientů, kterých k nám vloni přišlo nejvíce od startu banky. Tento nárůst je navíc zcela organický. Zároveň se nám výrazně dařilo i v objemu poskytnutých úvěrů. Díky našim půjčkám, které klientům nabízíme pod značkami Air Bank, Zonky a Home Credit, jsme v Česku jedničkou na trhu v objemu nově poskytnutých spotřebitelských úvěrů. K růstové trajektorii nám pomáhá také naše dlouhodobé zaměření na digitální kanály. Počet uživatelů mobilní aplikace My Air a její denní unikátní návštěvnost nadále rostou. Stejně tak se zvyšuje podíl úvěrů, které si klienti sjednávají u společnosti Home Credit online. Loňský rok byl pro nás významný i z důvodu vstupu do segmentu bankovnictví pro podnikatele nebo odstartováním velmi úspěšné spolupráce s operátorem O2, která našim společným zákazníkům přináší a bude přinášet zajímavé výhody,“ říká Michal Strcula, generální ředitel a předseda představenstva Air Bank a člen dozorčích rad společností Home Credit a Home Credit Slovakia.

Rekordní obchodní výsledky banky

Pro samotnou Air Bank byl rok 2023 jedním z obchodně nejúspěšnějších v její historii. Za jediný rok bance přibylo nejvíce klientů od jejího startu před dvanácti lety. V říjnu také Air Bank poskytla vůbec největší objem spotřebitelských úvěrů během jediného měsíce za celou svou historii, a to přes 1,8 miliardy korun. P2P platforma Zonky, kterou Air Bank provozuje, v červnu poskytla 3 750 půjček za jediný měsíc a v tomto ohledu tak rovněž překonala vlastní rekord. Hned v srpnu pak podobně vysoká čísla u půjček Zonky zopakovala. Klíčový nástroj pro správu klientských účtů – mobilní aplikace My Air – zaznamenala další rekordy. U nových klientů, kteří do banky přišli v roce 2023, dosahuje penetrace mobilní aplikace už dokonce 95 %. Návštěvnost aplikace ke konci roku pak několikrát překonala hranici 400 tisíc unikátních návštěvníků za jeden den.

 

Konsolidované finanční výsledky (v mil. Kč) 2023 2022 Změna
Čistý zisk 2 549 2 947 − 14 %
Provozní výnosy 8 509 8 249 + 3 %
Správní a režijní náklady −3 852 −3 487 + 10 %
Ztráty ze snížení hodnoty −1 525 −1 008 + 51 %
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 23,5 % 23,7 % − 0,2 p. b.
     
  31. 12. 2023 31. 12. 2022 Změna
Celková aktiva 160 994 153 773 + 5 %
Čisté úvěrové portfolio 94 710 80 455 + 18 %
Vklady zákazníků 135 824 129 010 + 5 %
Počet klientů (v tis.) 1 460 1 259 + 16 %

 

 

Related Post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *