Jana Lvová
Spread the love

Pouze necelá čtvrtina žen se v Česku cítí ve své práci dostatečně ohodnocena. Mezi ženami existuje značný zájem o informace, které by jim umožnily zlepšit vlastní finanční situaci. Často však mají obavy z reakce okolí v případě, že by se o tomto tématu otevřeně bavily.

S blížícím se Mezinárodním dnem žen se společnost Mastercard zaměřila na to, co pro ženy v Česku znamená finanční samostatnost a nezávislost[1] . Přestože více než polovina dotázaných popisuje „finanční samostatnost“ jako pocit úplné kontroly nad vlastními financemi, přetrvávají rozdíly v tom, jak se v tomto ohledu cítí ženy v soukromí a v zaměstnání.

[1] Dotazování proběhlo na vzorku 1 013 lidi (mužů a žen) ve dnech 2. až 7. ledna 2024.

Téměř polovina dotazovaných finanční samostatnost definuje jako stav, kdy zůstatek na svém účtu nemusejí kontrolovat s obavami. Necelá čtvrtina respondentek pak uvedla, že pro ně finanční samostatnost znamená možnost poskytnout finanční pomoc přátelům nebo členům rodiny.

„V posledních letech se podařilo dosáhnout značného pokroku v oblasti rovnosti žen na pracovišti i jinde, ale stále je ještě co zlepšovat. Když se při letošním Mezinárodním dni žen zaměřuje pozornost na podporu žen, a přitom jen každá čtvrtá žena se cítí na pracovišti dostatečně ohodnocena, je to pro nás zcela zjevná pobídka, abychom pokračovali v našem úsilí o posílení postavení žen i ve finančních otázkách,” říká Jana Lvová, generální ředitelka Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

České ženy v průzkumu zmiňovaly nízkou míru důvěry v zaměstnavatele, když se jednalo o otázky finanční inkluze: jen 23 procent respondentek uvedlo, že jejich zaměstnavatelé uplatňují zásady rovných mezd či přístupu k přípravě na důchod.

Průzkum navíc odhalil i další překážky, které mohou ženám v České republice stát v cestě. Mnoho z nich se zdráhá probírat své finanční záležitosti, ať už důvodů ochrany soukromí nebo z obav z reakcí okolí. A to i přes to, že by skoro dvě třetiny že větší transparentnost v otázkách platů a financí obecně uvítaly.

Rozdíl v odměňování je pochopitelně další překážkou na cestě k finanční samostatnosti žen. Při současném tempu lze očekávat vyrovnání platů mužů a žen za stejnou práci zhruba v roce 2277[1]. Přesvědčení, že nerovnost odměňování brání jejich finanční samostatnosti, vyjádřilo 29 procent dotázaných Češek.

[1] Zabere to ještě 256 let, než se podaří odstranit nerovnost v odměňování | Světové ekonomické fórum (weforum.org)

 

Related Post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *