Spread the love

Pavel Sedlář, ředitel compliance MONETA Money Bank, byl jmenován ombudsmanem pro klienty společností celé Skupiny MONETA.

 Pavel Sedlář vystudoval finance na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2002 pracuje v bankovnictví, kde se věnoval zejména kontrolním funkcím v interním auditu, řízení rizik, či obezřetnostnímu dohledu nad bankovním sektorem České republiky.

Postupně působil v ČSOB, Komerční bance, Hypo stavební spořitelně a následně pak v bankovním dohledu České národní banky. V únoru 2024 nastoupil na pozici ředitele Compliance společnosti MONETA Money Bank a je tak odpovědný za zajištění fungování členů Skupiny MONETA v souladu s právními požadavky a etickými standardy.

Ombudsman pro klienty funguje v bance již od roku 2012. Spolu se svým týmem řeší závažné podněty a opakované stížnosti klientů. Úkolem je jednak zjistit skutečný stav věcí a znovu posoudit předmět sporu, ale zároveň v maximální možné míře zohlednit osobní situaci klienta. Tým ombudsmana pro klienty se rovněž zabývá řešením podnětů, které jsou členům Skupiny MONETA postoupeny Finančním arbitrem nebo Českou národní bankou. Celkem se tým ombudsmana v roce 2023 věnoval 209 individuálním případům.

 

 

By admin

Related Post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *