Spread the love

Již počtrnácté proběhlo hodnocení nejúspěšnějších fondů českého investičního trhu – Swiss Life Select Investice roku 2023. Výsledky byly vyhlášeny na slavnostním večeru, který se uskutečnil 20. února 2024 v pražském Mánesu.

Na základě ukazatelů výkonnosti a rizik se na prvním místě v kategorii akciové fondy umístil J&T Opportunity, mezi smíšenými fondy získal první místo Amundi CR Balancovaný, za nejlepší progresivní dluhopisový fond byl vyhodnocen Conseq korporátních dluhopisů a v kategorii Konzervativní fondy zvítězil Conseq Invest Konzervativní. Letos byla soutěž rozšířena o kategorii Trend – technologický fond, kde získal ocenění Fidelity Funds – Global Technology.

Cílem každoroční prestižní analýzy domácího investičního trhu Swiss Life Select Investice roku2023 (www.investiceroku.cz) je zhodnotit investiční fondy objektivní a pro běžného českého investora zároveň srozumitelnou cestou. Metodika umožňuje porovnat jednotlivé fondy mezi sebou a ukazuje investorům možnosti zhodnocení finančních prostředků.

„Zájem Čechů o investice do fondů roste. Potvrzují to nejen naše výsledky, ale platí to pro český trh obecně. Našim klientům spravujeme finanční majetek v hodnotě téměř 50 miliard korun a jsme lídrem poradenského trhu v oblasti investic,“ říká Karel Šulc, generální ředitel Swiss Life Select. „Češi hledají v investicích nejen ochranu před inflačním znehodnocením peněz, ale stále větší roli hrají fondy i ve finančním zajištění stáří. Tato role se zvýší i díky novince letošního roku – dlouhodobému investičnímu produktu. Fondy jsou jednoznačně nejatraktivnější a nejbezpečnější formou zhodnocování prostředků menších investorů. Orientaci v investičních příležitostech jim chce usnadnit i naše každoroční soutěž Swiss Life Select Investice roku,“ uvádí Karel Šulc.

Vývoj podílových fondů v roce 2023 byl značně pestrý a odrážel různorodé faktory ovlivňující kapitálové trhy a investiční prostředí. Celosvětově se řada trhů potýkala s výzvami spojenými převážně s útlumem ekonomického růstu, politickou nestabilitou některých regionů, inflací a změnami v monetární politice.

Z ekonomického hlediska přinesl rok 2023 především nejistotu ohledně vývoje inflace a trhu práce, což vedlo k pokračující volatilitě na finančních trzích. Některé sektory, jako například technologie, se svezly na aktuálních trendech. Naopak nejsilnější sektor roku 2022, tradiční energetika, předvedl loni pod tlakem menší poptávky a vysokých zásob energetických komodit jednu z nejhorších výkonností. K dalším faktorům ovlivňujícím investiční trh patřila snaha centrálních bank udržet pod kontrolou inflaci. Postupné zvyšování úrokových sazeb, k nimž centrální banky přistoupily, ale omezovalo výkonnost investic. Nicméně ke konci loňského roku začalo sílit přesvědčení, že úrokové sazby dosáhly svého stropu, což opět podpořilo finanční trhy v lepším zhodnocení.

„Podílové fondy byly v roce 2023 populární volbou pro investory, kteří hledali profesionální správu v době, kdy byl budoucí vývoj vinou mnoha ekonomických nejistot a geopolitických krizí těžko předvídatelný. Mezi vyhledávané investice rozhodně patřily fondy zaměřené na ESG (environmentální, sociální a správní politiku firem) či fondy českých státních dluhopisů a peněžního trhu. Oblíbeným investičním tématem byla i umělá inteligence. Celkově lze říci, že vývoj podílových fondů v roce 2023 poukázal na rozdílné výkonnosti jednotlivých regionů a sektorů. Zvlášť u globálních fondů se ukázala přidaná hodnota v aktivní správě portfolio managementu,“ komentuje Karel Šulc, generální ředitel Swiss Life Select.

Vítězné fondy Swiss Life Select Investice roku 2023

 „Po těžkém roce 2022 přinesl uplynulý rok pro většinu investorů návrat do kladných čísel. Ceny akcií a dluhopisů se loni, podobně jako v roce 2022, vyvíjely stejným směrem, což je v historickém kontextu spíše ojedinělé. Téměř vždy totiž platilo pravidlo, že když ceny dluhopisů rostou, klesají ceny akcií a naopak. Nicméně zatímco v roce 2022 společně převážně klesaly, v roce 2023 naopak shodně zhodnocovaly ve prospěch investorů. To umožnovalo portfolio manažerům solidně zhodnotit spravovaná aktiva,“ uvádí Richard Bechník, hlavní analytik společnosti Swiss Life Select.

 „I přes růst to ale nebyl jednoduchý rok. Dominantní roli opět hrály centrální banky a geopolitika v čele s válečnými konflikty, které se rozrostly i mimo území Ukrajiny. Rozdíly jsme mohli vidět také v sektorech a regionálním zaměření, proto zde byl velký prostor pro aktivní práci manažerů fondů, pokud jim to investiční politika fondu dovolovala,“ komentuje Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.

Kategorie Trend – technologický fond

Pořadí Název fondu Správce
1. Fidelity Funds – Global Technology FIL Investment Management
2. BNP Paribas Disruptive Technology BNP Paribas Asset Management
3.  

Franklin Technology Fund

Franklin Templeton International Services

Zdroj: Swiss Life Select Investice roku 2023

„Stejně jako v předchozím ročníku Swiss Life Select Investice roku si i v tomto roce našla své místo kategorie Trend roku, která se zaměřuje na sektor vykazující nejvyšší zhodnocení. V roce 2023 trhům jednoznačně dominovaly technologie. Tento sektor se dostal do popředí zájmu díky AI – umělé inteligenci. Tato technologická inovace začíná pronikat do každodenních činností napříč všemi sektory. Její potenciál na poli investic stále není na konci. Fondy budou pokračovat v hledání dalších zajímavých investičních příležitostí v podobě společností, kterým nebyla dosud věnována velká pozornost. Všeobecně se dařilo tzv. ‚magnificent seven‘, tedy sedmičce výjimečných společností, což jsou největší americké technologické tituly (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia a Tesla). Uvidíme, komu dalšímu téma umělé inteligence pomůže v roce 2024 na výsluní v oblasti investic,“ říká Tom Kadeřábek.

Kategorie Akciové fondy

Pořadí Název fondu Správce
1. J&T OPPORTUNITY J&T investiční společnost
2. Conseq Invest Akcie Nové Evropy Conseq Funds investiční společnost
3. Goldman Sachs Romania Equity Goldman Sachs Asset Management

Zdroj: Swiss Life Select Investice roku 2023

„V roce 2023 jsme byli svědky dynamického vývoje na trzích s akciemi, který reflektoval ekonomické i politické faktory. Navzdory různým výzvám, jako byla inflace a geopolitická nejistota, se mnoha akciovým fondům dařilo dosahovat vysokých výnosů při nízké volatilitě. Po delší době tak do pořadí nejúspěšnějších fondů začaly promlouvat i v investičním světě spíše okrajové regiony, které nabízely stabilnější ekonomické prostředí či atraktivnější ohodnocení,“ komentuje Richard Bechník.

Kategorie Smíšené fondy

 

Pořadí Název fondu Správce
1. Amundi CR Balancovaný Amundi Czech Republic Asset Management
2. Active Invest Vyvážený Conseq Funds investiční společnost
3. Allianz Multi Asset Sustainability Balanced Allianz Global Investors

Zdroj: Swiss Life Select Investice roku 2023

V roce 2023 prošly smíšené fondy dynamickým vývojem, reagujícím na proměnlivé podmínky finančních trhů. Tyto fondy, kombinující různé třídy aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, komodity atd., se snažily maximalizovat výnosy při menším riziku propadů hodnoty. Na nejlepší umístění dosáhly fondy, které daly při kvalitním výběru buď větší prostor akciím, nebo si došly pro stabilní výnos i díky dluhopisovému trhu, a to v těch regionech, kde již úrokové sazby vyhlížely možné snižování.

Kategorie Progresivní dluhopisové fondy

Pořadí Název fondu Správce
1. Conseq korporátních dluhopisů Conseq Funds investiční společnost
2. BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities BNP Paribas Asset Management
3. J&T MONEY OPF J&T investiční společnost

Zdroj: Swiss Life Select Investice roku 2023

V roce 2023 představovaly progresivní dluhopisové fondy atraktivní investiční možnost, která lákala množství investorů. Byla především alternativou pro ty, kteří zcela nevěřili v akciový trh a po dlouhé době chtěli raději využít zajímavých výnosů na korporátních dluhopisech. Na prvních místech se umísťovaly převážně fondy s dluhopisy s kratšími splatnostmi. Jejich výnos tak byl vyšší a odolnější vůči nejistotě ohledně další úrokové politiky centrálních bank.

Kategorie Konzervativní fondy

 

Pořadí Název fondu Správce
1. Conseq Invest Konzervativní Conseq Funds investiční společnost
2. Generali Prémiový konzervativní fond Generali Investments
3. Generali Fond konzervativní Generali Investments

Zdroj: Swiss Life Select Investice roku 2023

V roce 2023 demonstrovaly konzervativní fondy svou schopnost poskytnout investorům stabilní a bezpečné investiční prostředí, a to i přes různé globální výzvy, jako byla vysoká inflace a geopolitická nejistota. V roce 2023 dokázaly tyto fondy poskytnout klientům ochranu jejich kapitálu a zároveň atraktivní výnosy. Dařilo se fondům, které těžily z vysokých úrokových sazeb na peněžním trhu a daly prostor i českým státním dluhopisům.

METODIKA SWISS LIFE SELECT INVESTICE ROKU 2023

http://www.investiceroku.cz/metodika/

Swiss Life Select Investice roku je prestižní vyhodnocení českého fondového trhu. Nezávislá analýza společnosti Swiss Life Select, která je založena na objektivních parametrech investičních fondů, má za cíl upozornit na nejúspěšnější fondy v rámci daných kategorií. Jsou jimi ty, které dokázaly dosáhnout nejvyšších výnosů v co nejlepším poměru k podstupovanému riziku, a to nejen v jednom roce, ale i s přihlédnutím k letům předchozím. Celkem bylo v rámci Swiss Life Select Investice roku 2023 hodnoceno 946 fondů.

Fondy jsou vyhodnocovány v pěti kategoriích podle typu aktiv, do kterých investují:

  • Konzervativní fond
  • Progresivní dluhopisový fond
  • Smíšený fond
  • Trend – technologie
  • Akciový fond

Do jednotlivých kategorií byly nominovány fondy splňující tato kritéria:

  • Fond je registrován k distribuci na českém trhu.
  • Fond je určen pro retailovou klientelu.
  • Fond disponuje minimálně tříletou historií NAV k 31. 12. 2023. U fondů, kde došlo ke sloučení dvou a více fondů nebo zásadní změně investiční politiky fondu, je počátkem historie bráno datum této události.
  • Fond je oceňován na denní bázi.

V hlavních kategoriích jsou vyhodnocovány fondy rozčleněné do kategorií podle tříd aktiv. Pro zařazení fondů do dané třídy aktiv, ke zjištění časových řad NAV fondů a jejich benchmarků jsou primárně využívána data získaná prostřednictvím systémů Eikon a Lipper společnosti Refinitiv. Celé vyhodnocení Swiss Life Select Investice roku je prováděno automaticky za pomoci algoritmů posuzujících jednotlivé parametry fondů (viz tabulka), a je tak zcela objektivní.

Parametry hodnocení fondů v hlavních kategoriích

Absolutní výkonnost – čistá výkonnost daného fondu v korunovém vyjádření. Čím vyšší výnos, tím lépe.

Sortino ratio – zjednodušeně řečeno vztah výkonnosti fondu (jaké zhodnocení přinesl) k jeho volatilitě (jak moc cena fondu v průběhu času kolísala). V ideálním případě dosahuje fond vysokého výnosu při minimálním kolísání.

Information ratio – porovnání tržního nadvýnosu fondu s jeho volatilitou. Tržní nadvýnos je v podstatě přidaná hodnota portfolio manažera fondu, tedy to, o kolik fond vydělal více než trh, na kterém se pohybuje. Opět je ideální, pokud fond poráží trh při nízkém kolísání.

Všechny výše uvedené ukazatele jsou vypočteny pro roky 2023, 2022 a 2021. Následně je vypočten vážený průměr s váhami těchto let v poměru: 2023 70 %, 2022 20 % a 2021 10 %. U nové kategorie Trend je to: 2023 70 % a 2022 30 %.

Pro jednotlivé kategorie jsou použity tyto vážené průměry ukazatelů v tomto poměru:

 Kategorie Absolutní výnos Sortino ratio Information ratio
 Akciové 20 % 60 % 20 %
Trend – technologie 50 % 50 % 0 %
 Progresivní dluhopisové  20 % 60 % 20 %
 Smíšené 0 % 100 % 0 %
 Konzervativní 35 % 65 % 0 %

 

By admin

Related Post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *