Sídlo PDZ v Celetné ulici v Praze 1
Spread the love

Případ zmizení peněz ukrajinských úřadů v posledních dnech hýbe veřejností. Hovoří se o ztrátě 14 milionů EUR určených pro ukrajinské vyzbrojení, které měly být vyvedeny společností WDG z Podnikatelské družstevní záložny. Podrobně se k celé kauze nyní vyjádřil exkluzivně pro CzechBanking Robert Zelenka, předseda představenstva PDZ.

  1. Za jakým účelem si společnost WDG vybrala právě PDZ v Praze?

PDZ nebyla pro otce a syna Zubakovy – Zvonko Zubak a Matias Zubak – stojící za společnostmi skupiny WDG zcela neznámá. Už dříve, dlouho před válkou na Ukrajině, se zajímali u PDZ o možnosti poskytnutí úvěrových nebo garančních produktů. Kontakt pro ně zprostředkoval chorvatský advokát, nicméně ke vzniku členství a k úvěrování tehdy nedošlo. Na přelomu listopadu a prosince roku 2022 znovu přišel Matias Zubak s chorvatským advokátem, již tehdy členem PDZ, s tím, že má (jeho společnost WDG promet) částečně již uzavřeny a částečně rozjednány smlouvy na dodávky zbrojního materiálu na pomoc Ukrajině proti ruské agresi. Vzhledem k tomu, že zbrojní dodávky jsou obecně ze strany bank (ale i ze strany PDZ) vnímány jako rizikové, dávala smysl jeho orientace na finanční instituci, která je ochotna se klientům a jejich požadavkům více věnovat na individuální bázi. Deklaroval řadu obchodních vazeb v ČR, na Slovensku, v i mimo EU a chystané výrobní součinnosti. Dnes se ukazuje, že jeho volba mohla být čistě účelová a podvod na nejen na Ukrajinu, ale i na PDZ, mohl chystat od samého začátku.

  1. Prověřovala PDZ společnost WDG? Jaké jsou podmínky pro založení nového účtu?

Jako nový člen působící v rizikové obchodní oblasti byla společnost WDG promet d.o.o. (100% vlastněná, ovládaná a řízená Matiasem Zubakem) prověřována mimořádně důkladně, nadstandardně, dokonce byla ověřována existence smlouvy u ukrajinského ministerstva obrany. Vyhovělo se všem zákonným požadavkům a směrnicím pro nejpřísnější režim prověření klienta. Členství bylo schváleno představenstvem právě v zájmu pomoci Ukrajině v obraně proti Rusku, a to v dobrém úmyslu a víře v pravdivost všech ze strany WDG promet tehdy prezentovaných informací, podkladů, smluv a dalších dokumentů a deklarovému záměru dodávek zbrojního materiálu Ukrajině, po jejich důkladném posouzení a vyhodnocení, kdy v té době nic nenasvědčovalo dnes již bohužel známému nekalému úmyslu WDG a subjektů s nimi spojených.

  1. Kdy se objevily první signály, že se děje něco nestandardního?

První signály, že něco skutečně není v pořádku, se ukázaly na setkání, které proběhlo 13.6.2023. Od té doby okamžitě hned od následujícího dne byla zahájena všechna opatření přiměřeně situaci a zjištěné závažnosti.

  1. Jaký je v tomto případě běžný postup ze strany institucí?

Takový, jaký vyplývá ze zákona a interních směrnic. A takový byl i v PDZ. Bezprostředně po zjištění, že informace prezentované společností WDG promet nejsou pravdivé, proběhly veškeré aktivní úkony na straně PDZ, aby se WDG zabránilo v další (už více než jen podezřelé) činnosti. Postup institucí obecně popisují i interní směrnice, které máme a kterými jsme se též řídili.

  1. Jaké byly další kroky PDZ?

Konkrétní kroky s ohledem na jejich důvěrnost, a i s ohledem na pokračující spolupráci s orgány činnými v trestním řízení zveřejnit nemůžeme, nicméně směřovaly nejen k příslušným orgánů, ale též finančním institucím nejen v ČR ale i v zahraničí. Zabránili jsme dle našeho názoru účinně tomu, aby WDG získala a zneužila další prostředky např. dříve poslané jako zálohu na kupní cenu závodu na výrobu střeliva, a podnikli jsme další kroky směřující k ochraně nejen ukrajinských zájmů.

  1. Jaká je současný stav celého případu?

Dle nám dostupných informací probíhají domácí i mezinárodní šetření. Vyšetřují to ukrajinské orgány ve spolupráci s orgány ČR. Všem oprávněným vyšetřujícím složkám poskytuje PDZ i její pracovníci patřičnou součinnost.

  1. Co bude dále následovat?

Následovat budou v příslušném čase a příslušném rozsahu další právní i faktické kroky směřující k ochraně PDZ, jejích pracovníků a členů a reparaci škod, které jim byly podvodnými jednáními ze strany WDG způsobeny. Podrobnosti z pochopitelných strategických důvodů nelze sdělovat.

 

 

Related Post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *