Monika Zahálková
Spread the love

Monika Zahálková, která je současně i výkonnou ředitelkou České bankovní asociace, působí v pětičlenné správní radě Garančního systému finančního trhu od roku 2021. Její funkční období, po opětovném jmenování, potrvá až do roku 2029.

Správní rada Garančního systému je pětičlenná a je složena ze dvou zaměstnanců České národní banky, dvou zaměstnanců Ministerstva financí České republiky a jednoho člena jmenovaného na návrh České bankovní asociace. Členové jsou jmenováni ministrem financí na období pěti let a mohou být jmenováni i opakovaně. Aktuální seznam členů správní rady je k dispozici na webu GSFT.

„Správní rada je nejvyšším orgánem Garančního systému. Kromě dohledu nad jeho fungováním je jedním z úkolů správní rady také jmenování tříčlenné výkonné rady, která je složena ze zaměstnanců Garančního systému,“ doplňuje Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému.

Garanční systém finančního trhu hospodaří s celkovou částkou 51,8 miliard korun. Z toho ve Fondu pojištění vkladů je momentálně 17,6 miliard korun a ve Fondu pro řešení krize 34,2 miliard korun.

Monika Zahálková vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od roku 2001 působila jako výkonná ředitelka a členka Řídícího výboru Czech Institute of Directors a od roku 2014 zastávala také funkci jednatelky CG Institut. Mezi lety 2018 a 2019 byla členkou představenstva mediálního domu Economia. Je spoluautorkou několika odborných publikací v oblasti správy a řízení společností a vzdělávacích programů pro členy volených orgánů. Od listopadu 2020 je výkonnou ředitelkou České bankovní asociace.

Zdroj: GSFT, Michaela Procházková

 

By admin

Related Post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *