Spread the love

Životního jubilea 75-ti let se 2. ledna dožívá bývalý dlouholetý ředitel sekretariátu Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) Ing. Antonín Šípek. V autoprůmyslu někdejšího Československa a následně České republiky byl činný více než čtyři desetiletí.

Vystudoval Strojní fakultu na ČVUT (obor motorová vozidla) a od roku 1972 pracoval jako vědeckotechnický pracovník ve Státní zkušebně 211, kde se zabýval vývojem a zkouškami nových typů nákladních automobilů, autobusů a přípojných vozidel, včetně vojenské kolové techniky.

Byl též členem hodnotitelské komise pro osobní automobily a motocykly při ÚVMV Praha. Mezi lety 1983 až 1989 pracoval Ing. Antonín Šípek v odboru technického rozvoje na generálním ředitelství Československých automobilových závodů (ČAZ) a následně v kombinátu Automobilový průmysl. Spolupracoval rovněž s dovozci automobilů při vzniku samostatného Svazu dovozců automobilů (SDA), aktivně se podílel na založení Svazu průmyslu a dopravy, řadu let byl členem představenstva Hospodářské komory ČR a Rady vlády pro BESIP.

Dodnes je aktivní v oblasti analýz a zdrojem nesmírně zajímavých statistických podkladů v oblasti automobilového průmyslu, trhu a obchodu.

Do dalších let přejeme jubilantovi nejen pevné zdraví, ale aby mu co nejdéle vydržel také jeho neutuchající elán.

Zdroj: Karel Beránek

By admin

Related Post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *