Pavel Prokop
Spread the love

Euro je ve firemním sektoru v České republice široce používané a střední a větší firmy by už bez jednotné evropské měny ani nemohly fungovat.

Euro při své činnosti využívá téměř polovina firem a podnikatelů a v případě firem s obratem nad 40 miliónů korun jsou to dokonce čtyři pětiny. Vyplývá to z průzkumu ČSOB Index očekávání firem.  

Zatímco o přechodu od české koruny k euru se vedou politické, ekonomické i společenské debaty, mezi firmami a podnikateli se nálada postupně obrací ve prospěch vstupu do eurozóny, ve které je nyní 20 z celkem 27 zemí Evropské unie.

„V letošním roce jsme se v rámci Indexu očekávání firem poprvé zaměřili i na hloubkové prověření stavu ‚eurizace‘ českého podnikatelského prostředí. Potvrdilo se, že naše firmy a podnikatelé jsou s eurem silně propojeni a naprosto standardně ho využívají ve své obchodní činnosti – od zahraničních plateb, přes tržby z prodeje výrobků a domácí platby, ke splácení úvěrů a účetnictví až po výplaty a hrazení nájmů. Lze předpokládat, že provázanost naší ekonomiky s eurem se bude dál prohlubovat,“ uvádí Pavel Prokop, výkonný ředitel firemního bankovnictví ČSOB. 

Podnikatelé využívají euro nejčastěji při platebním styku se zahraničními odběrateli nebo dodavateli, takových je dokonce 82 procent. „Ano, platím v eurech za materiál, který používáme v provozu,“ říká Jan Král, majitel firmy Janova pec. „Když importujeme nějaký materiál, tak platby probíhají v eurech,“ přidává se Libor Kráčalík, jednatel společnosti Hydraulics Slopné. Hned 34 procent dotazovaných platí v eurech i tuzemským dodavatelům a odběratelům.

Více než polovina firem a podnikatelů nabízí své produkty a služby i v eurech. Zhruba pětina splácí v eurech úvěry a využívá kurzové zajištění. Dalších 16 procent vede účetnictví v eurech a sedm procent vyplácí v eurech mzdy nebo odměny.

Firmy a podnikatelé přitom v dohledné době příliš nevěří v silnější českou měnu, která se nyní pohybuje kolem hladiny 24,7 koruny za euro. V polovině letošního roku očekávají podniky a živnostníci kurz eura ke koruně v průměru za 25,2 Kč/EUR, na konci roku pak jen o desetník levněji. Jejich očekávání jsou tak zhruba v souladu s predikcí České národní banky.

Tabulka: Oblasti využívání eura u firem a podnikatelů v ČR

Podíl (%)
Platby zahraničním dodavatelům / odběratelům 81,7
Nabídka produktů a služeb 54,4
Platby tuzemským dodavatelům / odběratelům 34,4
Splácení úvěrů 20,6
Využívání kurzového zajištění 18,3
Vedení účetnictví 15,6
Mzdy nebo část odměňování 6,7
Platba za nájem (i částečně) 6,1

 

 

Related Post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *