Spread the love

Dne 24. května 2024 se ve Wiener Stadthalle konala 33. řádná valná hromada společnosti VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG).


Schválená dividenda

Valná hromada schválila návrh představenstva a dozorčí rady Vienna Insurance Group a rozhodla o dividendě ve výši 1,40 EUR na akcii. Dividendový výnos činí 5,3 %. Dividendová politika stanovuje jako minimální dividendu dividendu za předchozí rok a předpokládá průběžné zvyšování dividendy v závislosti na vývoji provozních výsledků. Dnem rozdělení dividendy je 27. květen 2024, rozhodný den pro výplatu dividendy je 28. květen 2023 a dnem výplaty dividendy je 29. květen 2024.

Pozitivní hodnocení a výhled

Předseda představenstva Hartwig Löger představil úspěšnou expanzi skupiny z pozice průkopníka na trhu na jasnou jedničku v regionu střední a východní Evropy a také klíčové údaje pro úspěšný hospodářský rok 2023. Pozitivní výsledek lze přičíst všem segmentům a odvětvím – základem tohto vývoje je strategický program „VIG 25“. Výhled na hospodářský rok 2024 je rovněž mimořádně pozitivní. Skupina usiluje o zisk před zdaněním v rozmezí 825 až 875 milionů EUR.

Záznamprezentace předsedy představenstva bude k dispozici na adrese group.vig/annual-general-meeting. Představenstvo poté odpovídalo na dotazy akcionářů.

Čtyři noví členové dozorčí rady

Volby do dozorčí rady VIG se konaly z důvodu uplynutí funkčního období členů dozorčí rady. Znovu zvoleni byli Rudolf Ertl, Martina Dobringer, András Kozma, Robert Lasshofer, Peter Mihók, Katarina Slezáková a Gertrude Tumpel-Gugerell. Nově byli do dozorčí rady zvoleni Vratislav Kulhánek, Hana Machačová, Martin Simhandl a Ágnes Svoób. Peter Thirring byl do dozorčí rady zvolen již na loňské valné hromadě. Dozorčí rada má tedy nadále dvanáct členů. Funkční období všech členů dozorčí rady trvá do řádné valné hromady v roce 2028.

Vratislav Kulhánek vystudoval ekonomii v Praze. Jeho kariéra je úzce spjata s automobilovým průmyslem. Mimo jiné byl předsedou představenstva a dozorčí rady společnosti Škoda – Auto, a.s., členem výkonného výboru Mezinárodní obchodní komory (ICC, Paříž), prezidentem Sdružení automobilového průmyslu a viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR. V současné době je členem dozorčí rady společnosti KOOPERATIVA poisťovňa.

Hana Machačová řídila obchodní aktivity společnosti KOOPERATIVA poisťovňa již více než 20 let, z toho většinu jako členka představenstva. Významně tak přispěla ke zdvojnásobení tržního podílu společnosti na zhruba 25 %. V současné době je tato právnička členem dozorčí rady společnosti KOOPERATIVA pojišťovna a zároveň řídí sociální projekty v Nadaci KOOPERATIVA, která je jednou z nejrenomovanějších nadací v České republice.

Martin Simhandl zastával pozice v představenstvech společností WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG a VIG a byl mimo jiné zodpovědný za ekonomický úsek, správu aktiv a řízení rizik. Tento právník od počátku provázel expanzi VIG do regionu střední a východní Evropy a vykonával funkce v dozorčích radách v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Chorvatsku a Polsku. V současné době zastává mandáty v dozorčích radách a představenstvech společností VIG v
Gruzii, Turecku a Německu.

Ágnes Svoób pracuje ve finančním sektoru od začátku své kariéry a v současné době je managing director společnosti Equilor Befektetési Zrt, jedné z předních maďarských společností v oblasti corporate finance. Narodila se v Maďarsku a kromě jiného má rozsáhlé zkušenosti v oblasti private equity a transakcí na kapitálovém trhu, úspěšně realizovala převzetí významných společností a již zastávala funkci členky dozorčí rady maďarské společnosti VIG UNION Biztosító.

Related Post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *