Milan Bílek
Spread the love

Tisíce malých a středních společností a startupů čeká zásadní daňová změna. Od 1. 1. 2025 se jich dotkne zavedení limitu pro osvobození od placení daní při prodeji akcií nebo obchodních podílů.

Každý rok přitom v Česku změní vlastníka zhruba 600 podniků. Zpřísnění podmínek povede k tomu, že řada majitelů a podílníků své rozhodování o prodeji urychlí, očekává Patria Corporate Finance, která je jedním z nejaktivnějších poradců na trhu prodejů firem. 

Dosavadní právní úprava umožňuje výnos z prodeje firem považovat za osvobozený od daně z příjmů fyzických osob při držení akcií déle než 3 roky a podílů v obchodních společnostech déle než 5 let. Už od 1. ledna 2025 však bude příjem z prodeje po splnění téhož časového testu osvobozený pouze do hranice 40 milionů Kč. V České republice ročně změní majitele zhruba stovka firem s hodnotou větší než 250 milionů korun a odhadem až 500 firem s hodnotou pod tento ukazatel.

„Do konce roku 2024 je možné prodat cenné papíry a podíly v současném daňovém režimu. Mohlo by se zdát, že času je ještě dostatek, nicméně samotný prodejní proces trvá déle než půl roku a s blížícím se koncem roku mohou nastávat tlaky ze strany kupujících na různé ústupky prodávajících při dokončení transakce do 31. prosince 2024. V případě, že majitelé mají v prodeji firmy jasno, je právě teď nejvyšší čas prodej spustit a vyhnout se nové dani a související administrativě,“ uvádí Milan Bílek z Patria Corporate Finance.

Například z prodeje firmy oceněné k 31. prosinci 2024 na sto milionů korun bude při prodeji v roce 2025  za 110 milionů korun  daň z příjmů činit 1,5 milionu korun, tedy 1,3 procenta. Při prodeji téhož podniku za několik let, během nichž expandoval a jeho prodejní cena se zvedla na 175 milionů korun, bude daň z příjmu už 13,3 milionu korun, což je 7,6 procenta. Podmínkou v obou modelových případech je splnění časového testu držby akcií nebo podílů a zhotovení znaleckého ocenění firmy. Zvýšená sazba základu daně z příjmů fyzických osob při prodeji firem je 23 procent.

 

„Do jisté míry by se dal daňový dopad druhého příkladu komentovat i jako daň zúspěchu. Plánuje-li někdo prodat svoji firmu vřádech několika málo let, doporučujeme zvážit a sporadcem prodiskutovat možnou prodejní cenu a odhad prodejní ceny vblízké budoucnosti ve vazbě na výkonnost firmy, velikosti trhu a mnoho dalších ukazatelů včetně daňového dopadu,“ dodává Milan Bílek.

Related Post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *