Spread the love

Jiřina Lužová, insolvenční správkyně Sberbank CZ požádala soud o prodloužení lhůty k provedení částečného rozvrhu o 30 dní, čemuž soud vyhověl. Termín, do kdy si věřitelé Sberbank CZ mohou zažádat o výplatu svých pohledávek, se prodlužuje do 15. května 2024.

 „Výplata vyžaduje aktivní přístup věřitelů a předložení řady dokumentů prokazujících jejich totožnost, v případně právnických osob další náležitosti související například s jejich vlastnickou strukturou. Vzhledem k počtu věřitelů zahrnutých do částečného rozvrhu, kterých je více než 15 300, nastaveným pravidlům a mou snahou umožnit co největšímu množství věřitelů se ke svým penězům dostat, jsem soud požádala o prodloužení lhůty pro výplatu a jsem velmi ráda, že soud shledal prodloužení za vhodné,“ uvedla Jiřina Lužová, insolvenční správkyně Sberbank CZ.

K dnešnímu dni si svou výplatu vyzvedlo asi 20 % věřitelů Sberbank CZ, a to primárně z řad právnických osob, měst a obcí. Zůstává však nevyplaceno velké množství menších částek (například bonusů za využívání produktů Sberbank CZ), o kterých možná věřitelé ani netuší, že na jejich výplatu mají nárok.

V této souvislosti lze doporučit všem bývalým klientům Sberbank CZ, aby si zkontrolovali v insolvenčním rejstříku, zda nejsou mezi zjištěnými věřiteli Sberbank CZ, kteří mají nárok na výplatu v rámci částečného rozvrhu. Prodloužení lhůty mohou tito věřitelé využít a o své prostředky se přihlásit ať už návštěvou pobočky Komerční banky nebo online cestou prostřednictvím své bankovní identity či KB Klíče.

Způsob a podmínky pro výplatu zůstávají beze změn a jejich znění je k dispozici na stránkách Komerční banky a Sberbank CZ.

Zdroj: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správkyně Sberbank CZ

By admin

Related Post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *