Spread the love

Více než 12 % obyvatel České republiky riskuje a nemá pojištěnu svou nemovitost. Ti, kteří pojištění mají, často zapomínají na jeho aktualizaci, alespoň jednou za dva roky aktualizuje své pojištění nemovitosti jen přes 60 % majitelů. Neaktualizované smlouvy přitom mohou vést k podpojištění nemovitosti.

V České republice stále zůstává velké množství nemovitostí, které nejsou pojištěny na odpovídající hodnotu. Podle aktuálního průzkumu ČPP Servis alespoň jednou za dva roky reviduje svou smlouvu jen 62 % obyvatel České republiky, 38 % lidí pak své smlouvy nechává ve stavu, v jakém smlouvu uzavřelo.

„Ceny nemovitostí se neustále vyvíjejí, a dokonce ani v posledním roce, kdy došlo k poklesu poptávky po bydlení, se ceny nesnížily. Smlouvy uzavřené před několika lety tak neodrážejí skutečnou hodnotu nemovitost. Existují dokonce nemovitosti, které mají pojistnou smlouvu beze změny i více než 10 let. V případné pojistné události pak taková smlouva kryje jen zlomek skutečné škody, na klienty čekají nepříjemná překvapení,“ vysvětluje předseda sboru jednatelů ČPP Servis David Krňávek.

A 12 % klientů dokonce nemá pojištění nemovitosti žádné. Spoléhají na to, že jim se poškození nebo zničení nemovitosti zcela vyhne, případně, že za ně škodu uhradí stát nebo obec. Ve velké většině případů pak až příliš pozdě zjistí, že nemají ani střechu nad hlavou ani žádnou náhradu škody,“ upozorňuje David Krňávek.

Ceny nemovitostí v České republice v posledních letech výrazně vzrostly, stejně jako ceny pozemků, ale i stavebních prací a materiálů. Pojištění uzavřená před několika lety tak zdaleka nepokrývají celou současnou hodnotu nemovitosti a dochází k podpojištění. Dlouhodobě platí, že správně pojištěno je jen zhruba 30 % nemovitostí.

To potvrzují i aktuální data z průzkumu ČPP Servis. Pokud klienti svou smlouvu v posledních dvou letech revidovali, jen ve 33 % případů byla pojistná smlouva uzavřena tak, aby odpovídala skutečné hodnotě nemovitosti. Naopak 29 % lidí připustilo, že cena jejich nemovitosti byla ve smlouvě podhodnocena o 20 až 50 %, 10 % lidí dokonce zjistilo podpojištění o více než 50 %.

„Aktuální cenu nemovitosti je přitom vhodné znát i pro jiné potřeby, ať už je to prodej, dědictví, rozvod či jiné životní situace,“ připomíná David Krňávek. Jen zhruba 40 % majitelů nemovitostí přitom jejich cenu alespoň orientačně ověřovalo v posledních 3 letech. Deset procent lidí se na aktuální cenu nedívalo déle jak 8 let a 14 procent přiznává, že je taková otázka vůbec nezajímá.

V případě pojistné události pak může pojišťovna plnění krátit nebo vůbec nevyplatit. Téměř dvě třetiny respondentů (63 %) si toto riziko uvědomují, naopak 37 % o takovémto důsledku netuší. „Na finančních poradcích je, aby v rámci finančního vzdělávání svých klientů na tato rizika upozorňovali. Práce poradců a makléřů není jen o uzavírání smluv, ale především o následném servisu a dlouhodobém a odpovědném vztahu s klientem,“ uzavřel David Krňávek.

Related Post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *