Spread the love

Návrat firem a podnikatelů do kondice před příchodem pandemie covid-19 se oddaluje. Po jarním oživení se nálada kvůli rizikům spojeným s energiemi, vývojem ekonomiky a legislativními změnami sice zhoršila, nicméně investiční aktivita zůstala vysoká.

Vyplývá to z aktuální vlny průzkumu Index očekávání firem, který ČSOB provádí již 10 let. Sledování podnikatelských nálad za poslední dekádu ukazuje, že českým firmám se dlouhodobě daří předvídat základní směry, kterými se ekonomika bude vyvíjet. Z průzkumu vidíme, že optimističtější jsou mladší firmy, které zároveň mají ambice rozšiřovat svůj byznys rychleji. 

Aktuálně firmy vnímají nutnost úsporných opatření, modernizací a technologických inovací. „Pro zachování konkurenceschopného Česka se potřebujeme transformovat na ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou, postavenou na ​moderních technologiích, digitalizaci a inovacích a současně také méně energeticky náročnou. Inovace a digitalizace jsou obrovské investiční příležitosti, které bychom měli využívat. Role menších firem a podnikatelů je v tomto procesu klíčová, protože tvoří páteř naší ekonomiky,“ říká Aleš Blažek, generální ředitel ČSOB, a dodává:

„Důležité je také propojit dynamiku mladších firem se zkušenostmi těch déle fungujících. Index očekávání firem nám ukazuje, že firmy do deseti let činnosti více investují a jsou hladovější po inovacích, zatímco podniky působící více než dekádu vnímají vážněji změny klimatu a potřebu udržitelnějšího podnikání.“

Aktuální hodnota Indexu očekávání firem ve srovnání s jarem klesla o 10,5 bodu na –6,8 bodu, v meziročním srovnání je nicméně na vyšší hodnotě. Ze tří složek indexu se udržela v plusovém poli pouze ta, která sleduje rozšiřování podnikání. Co se týká poptávky, její růst v letošním čtvrtém čtvrtletí čeká 39 procent firem, stabilizaci 17 procent a pokles 44 procent. S nárůstem objemu celoročních investic počítá 36 procent dotazovaných, se stagnací 15 procent a omezením 49 procent.

„Aktuální nálada ve firmách odráží lehce slábnoucí poptávku zákazníků a nejistotu kolem vývoje cen energií i ekonomiky jako celku. Na druhé straně právě akcelerace investic do modernějších, efektivnějších a udržitelnějších služeb a výroby jsou řešením, jak nakopnout své podnikání a celkově vrátit naši ekonomiku na růstovou trajektorii. Mám radost, že nadpoloviční část firem a podnikatelů plánuje v roce 2024 růst investic ve srovnání s rokem letošním,“ říká Pavel Prokop, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB. 

Prioritní u investic jsou úsporná řešení

Více než třetina dotazovaných firem plánuje v nadcházejících šesti měsících investovat do energetických úspor a optimalizace procesů. Třetina podniků pak počítá s investicemi do vývoje nových výrobků nebo služeb. A takřka pětina firem se chce zaměřit na využívání umělé inteligence. Sedm z deseti respondentů se zabývá udržitelností a hledá řešení, jak zmírnit dopad na životní prostředí. Největší prostor firmy vidí ve snížení spotřeby energie, obnově vozového parku a redukci odpadu. 

Zajímavým zjištěním je, že zatímco mladé a začínající firmy do 10 let kladou důraz především na investice do inovací a růstu byznysu, zkušení podnikatelé, kteří již na trhu působí přes 10 let, více dbají na udržitelnost. Udržitelností se u mladých firem zabývá 63 procent dotázaných, mezi staršími je to až 73 procent. 

Index rizik

Index sledující rizika narostl z jarní nejnižší hodnoty za dva a půl roku měření na aktuálních 39,6 bodu. Své obavy firmy a podnikatelé nadále vztahují k růstu cen energií a vývoji ekonomiky. Mezi hlavní faktory se nově zařadily legislativní změny, neboť podnikatelský stav sleduje vládní konsolidační balíček, jehož součástí jsou i vyšší firemní daně nebo úpravy poskytování benefitů. Nejsilněji pociťuje ohrožení odvětví gastronomie a ubytování.

Lídr ve financování, digitalizace a ESG

ČSOB, lídr financování firem na českém trhu, pozoruje u malých a středních firem zvýšenou poptávku a investiční aktivitu u energeticky úsporných řešení a zavádění technologických inovací. „ČSOB zůstává stabilním, spolehlivým a silným partnerem českých firem, které podporujeme kromě jiného v investicích do udržitelné energetiky, moderních technologií a inovací, včetně jejich obchodní činnosti směrem k zahraničí. Rád bych i nyní vyjádřil velký respekt a obdiv našim firmám a podnikatelům, jak dokázali zvládnout netriviální rok 2023. I nadále platí, že správně rozmyšlené a včas provedené investice dokážou otočit kormidlem jejich byznysu i celé ekonomiky správným, konkurenceschopným směrem, který tolik potřebujeme,“ doplňuje Pavel Prokop.

Od loňska drží ČSOB primát první banky, která zavedla otevření účtu firemním klientům výhradně online. Firmy využívají specializované internetové bankovnictví CEB a mobilní bankovnictví CEB Mobile. Součástí je i Virtuální pobočka, která zprostředkovává zabezpečenou komunikaci s bankou. Pro osobní jednání a konzultace slouží i nová síť specializovaných poboček se zkušenými bankéřkami a bankéři. 

10 let Indexu očekávání firem

Průzkum nálad mezi malými a střednimi podnikateli provádí ČSOB již 10 let. Dlouhodobá data názorně ukazují, v jakém prostředí jsou firmy a podnikatelé nejspokojenější. Vrchol Indexu očekávání firem nastal na podzim roku 2017 při hodnotě 41,6 bodu. Nejvyšších hodnot tehdy dosáhly také dílčí indexy vývoje objemu investic a rozšíření podnikání. V té době vrcholil stabilní ekonomický růst, který za rok 2017 dosáhl 5,2 procenta při inflaci kolem 2,5 procenta a přijatelné nezaměstnanosti.

Deset let podrobného sledování podnikatelských nálad taky ukazuje, že firmám se dlouhodobě daří předpovídat základní směry, kterými se bude poptávka a s ní i celá ekonomika vyvíjet. Často ale bývají ve svých očekáváních mírně optimističtější, než později ukáže ekonomická realita. Výjimkou byla bezprecedentní situace kolem pandemie covid-19, kdy podnikatelé nečekali tak dramatické uzavření celé ekonomiky. Stejně tak po tomto šoku se zdráhali rychle vrátit k optimismu ohledně očekávané poptávky.

Zdroj: TK ČSOB, Aleš Blažek

Aleš Blažek

 

Related Post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *