Spread the love

Cyklistická a motorkářská sezóna se už rozbíhá. V porovnání s auty nejsou bicykly a motocykly tak robustní a jezdci na nich jsou zranitelnější.

I oni ale mohou naopak škodu způsobit. A jejich stroje jsou předmětem zájmu zlodějů.  Vyplatí se tedy zopakovat rady a doporučení, jak se proti rizikům spojeným s provozem jednostopých vozidel pojistit.

Podle loňského průzkumu České asociace pojišťoven na kole jezdí alespoň několikrát do měsíce 37 %, párkrát do roka na nich vyrazí dalších 21 % lidí u nás. Češi si kupují stále dražší kola s lepším vybavením. Není divu, že jsou častým předmětem zájmu zlodějů. Podle policejních statistik činí průměrná hodnota ukradeného stroje už asi 35 000 korun. 

Kolo uložené doma nebo ve sklepě

Kola jsou automaticky krytá v rámci pojištění domácnosti. Nastane-li krádež v bytě nebo vlastním domě, UNIQA neuplatňuje žádný limit pojistného plnění a krytí platí až do výše celkové pojistné částky za zařízení domácnosti v pojistné smlouvě. Pokud bylo kolo poškozené nebo rovnou odcizené z nebytových prostor patřících k bytu nebo z vedlejší stavby, vyplatí UNIQA až 20 % z pojistné částky sjednané pro zařízení pojištěné domácnosti.

„Pokud klient vlastní mimořádný a hodnotný model, doporučujeme ho při sjednání pojištění uvést jako individuální předmět, byť to není pro klienty povinné. Jednoznačná identifikace kola nicméně výrazně napomůže při poskytnutí pojistného plnění při nastalé škodě,“ říká Zdeněk Hruška, manažer pojištění majetku a odpovědnosti UNIQA.

Podmínkou pro vyplacení náhrady škody je policejní protokol o krádeži a splnění způsobu zabezpečení prostor, z nichž bylo odcizené kolo uloženo. 

Pozor na zabezpečení

I když je kolo automaticky zahrnuté do souboru zařízení domácnosti, musí majitel myslet na správné zabezpečení věcí proti krádeži. To je pro úhradu od pojišťovny rozhodující:

  • Pokud ke škodě dojde překonáním zámku nebo jiného zabezpečení, které kvalitou neodpovídají stanoveným parametrům ve smlouvě, může pojišťovna plnění krátit.
  • Prostory mimo byt, tedy hlavně garáže nebo sklepy, v nichž je kolo uloženo: podle kvality dveří, zámků a dalších bezpečnostních prvků pojistné podmínky stanovují limity plnění, které má klient pro případ odcizení věcí k dispozici.
  • V případě pojištění kol v jiných uzavřených prostorách mimo dům s územní platností v Evropě (například při ubytování v hotelu nebo na internátu) se předepsané zabezpečení nevyžaduje, protože klient na něj zpravidla nemá žádný vliv. Zde je nezbytná policejní zpráva s potvrzením, že došlo k vloupání a násilnému překonání překážek.
  • Při odcizení jízdního kola z místa určeného k odkládání bude plnění poskytnuté při uzamčení za rám kola k pevně zabudované stavební součásti nebo ke stojanu.
  • Odcizení bicyklu mimo místa pojištění je kryté na limity až 10 % z pojistné částky pro zařízení domácnosti podle zvoleného balíku pojištění. 

Kolo na cestách
Pojistná ochrana z pojištění domácnosti se vztahuje na odcizení kola kdekoli v Evropě. Zapotřebí je vždy policejní protokol o odcizení a doložení překonání zabezpečení.

UNIQA poskytuje pojistné krytí i na kola převážená autem, a to v tuzemsku i v Evropě. Nerozlišuje se, zda jsou zajištěna na střešním nebo zadním nosiči. Pojištění platí v době od 6 do 22 hodin.

Je-li vůz převážející kola pojištěn havarijně s dodatkovým připojištěním zavazadel, vztahuje se aktuální havarijní pojištění i na poškození nebo zničení kol při nehodě, nebo například při podjezdu pod nízkým viaduktem apod. Tato pojistná ochrana se poskytuje 24/7. Havarijní pojištění ovšem nechrání kola proti krádeži.

Když „zaútočí“ kolo
Cyklista sám může za jízdy způsobit škodu na majetku nebo újmu na zdraví někomu jinému. UNIQA například eviduje z posledních let přejetí psa, kolizi dvou vozidel v důsledku zakolísání cyklisty při předjíždění nebo srážku dvou cyklistů v zatáčce s vážným zraněním. Dokonce máme zkušenost ze střetu cyklisty v plné rychlosti se splašeným koněm. Dojde-li k havárii v cizině, bývá nárok poškozeného vyšší.

Události, za které může být cyklista činěn odpovědným, lze hradit z pojištění občanské odpovědnosti sjednaného buď samostatně, nebo často k pojištění domácnosti (to se vztahuje na všechny její členy).  Kryje škody i újmy způsobené při běžných činnostech včetně rekreace a zábavy či rekreačních sportů. Územní platnost je celý svět s výjimkou USA, Kanady a Austrálie. Další možností pro škody v zahraničí je cestovní pojištění, jehož součástí může být pojištění odpovědnosti.

V některých zemích se vyžaduje i povinné ručení na elektrokolo, například v sousedním Německu. Na to je třeba myslet při vjezdu a pořídit si tzv. hraniční pojištění.

Porouchané kolo
UNIQA pojišťovna nabízí k pojištění domácnosti připojištění cykloasistence. V rámci ní odborníci po nehodě nebo poruše klientovi pomohou s opravou stroje na místě. Pokud si to situace vyžádá, dopraví porouchané kolo do servisu až ve vzdálenosti do 50 km zdarma, opraví vyjmenované frekventované závady až do výše 5.000 korun a kolo do vyzvednutí zdarma uschovají. Služba se vztahuje až na 4 kola z jedné pojistné smlouvy k domácnosti a počet zásahů během roku není omezen.

Karambol na kole
I pro rekreační cyklistiku lze doporučit úrazové pojištění (do zahraničí také v rámci cestovního pojištění) s přiměřenými pojistnými částkami. Ze statistik UNIQA vyplývá, že zranění při cyklistice patří mezi nejčastější „pohybové“ pojistné události u mužů i žen.

Motocykl klade vyšší nároky na jezdce
Jednostopé vozidlo má výrazně delší brzdnou dráhu a neodpouští chyby ve způsobu jízdy. Významnou roli hraje kondice jezdce. Zdatný jedinec se může soustředit na ovládání stroje, protože mu zbývá mentální kapacita na koncentraci a vyhodnocování situací na silnici. A rovněž v neustále se zahušťujícím provozu jsou motoristé nervóznější, což ovlivňuje jejich ohleduplnost k ostatním.

Rizika na silnici
Nejvíce nebezpečí číhá na silnicích hned zkraje sezóny. Kritické bývají hned první vyjížďky. Péči je třeba věnovat stroji: hlavně pneumatikám a jejich správnému nahuštění. Po zimě je na silnicích stále ještě štěrk či písek z posypu, větve nebo listí. Povrch je chladný a přilnavost pneumatik horší než v teplém létě. Slunce svítí kratší dobu, takže nestačí vysušit všechna místa. Právě střídání suchých a teplých úseků na vozovce s mokrými a stinnými pasážemi je velmi zrádné.

Nezbytné je myslet i na správnou výstroj a přilbu. Vyplatí se nešetřit na reflexních prvcích. Užitečný je i trend, kdy motocyklisté oblékají jako svrchní vrstvu reflexní vestu. První jízdy by měly být zahřívací. Jezdec se musí znovu sžít se svým motocyklem a nehnat se do extrému.

Skútry a silné stroje
Fenoménem posledních let je pro pojišťovny i obliba zapůjčení skútru nebo menšího motocyklu na dovolené za účelem snadnějšího poznání destinace. Rekreanti nemají potřebnou bezpečnou výstroj a vyrážejí někdy doslova v kraťasech a žabkách. Svoji roli hraje i neznalost místních dopravních předpisů a jiné zvyklosti v provozu.

Dalším trendem jsou  skútry hlavně ve městech, v poslední době i díky možnosti jejich sdílení prostřednictvím množících se sharingových firem. Vzhledem ke kolonám je jízdní rychlost prakticky srovnatelná s autem, ale díky subtilnosti se může skútr v provozu pohybovat obratněji. A to je bohužel i zdrojem nehod, protože řidiči na skútrech se snaží prokličkovat mezi stojícími nebo pomalu jedoucími auty. Šoféři v nich však takové vozidlo často přehlédnou a jezdce na skútru srazí. Vzhledem k nižší rychlosti bývají zranění i škody menší, má-li jezdec bezpečnou výstroj. Počty střetů a havárií skútrů klientů UNIQA rostou každoročně cca o 10 %.

Pojištění a škody

Registrované motorky stejně jako třeba auta musí mít vždy ze zákona povinné ručení. Někteří majitelé hledají úspory tím, že havariní pojištění sjednávají jenom na sezónu. Takový přístup je dnes celkem komfortní: ve standardním produktu havarijního pojištění si zvolí letní hlavní sezónu, za což mají nárok na slevu na pojistném. Pokud by měli škodu mimo tuto vyznačenou sezónu krytí, UNIQA jim pojistné plnění vyplatí, nicméně s vyšší spoluúčastí.

Celoroční havarijní pojištění má ovšem své výhody – riziko krádeže, poškození nebo působením živlů motorce totiž hrozí po celý rok, a to i v garáži. A doporučit lze i úrazové pojištění pro motorkáře a jeho spolujezdce. Při cestách v zahraničí může být užitečné i cestovní pojištění (zejména pojištění léčebných výloh).

Půjčuje-li si český turista skútr nebo motocykl v cizině, vždy by měl věnovat pozornost, jak je pojištěn pro případ způsobené škody, anebo škody, která vznikne v době zapůjčky na stroji.

Related Post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *