Volvo podpořilo registr dárců kostní dřeně

Volvo Car Czech Republic předalo zástupcům Českého národního registru dárců dřeně automobil, aby podpořilo činnost registru a napomohlo získat nové potenciální dárce.

Volvo Car Czech Republic podpořilo činnost Českého národního registru dárců dřeně, o. p. s.: pro jeho potřeby zapůjčilo plug-in hybridní Volvo V60, aby usnadnilo a urychlilo zaměstnancům a spolupracovníkům registru práci v terénu. Automobilka se tím snaží napomoci šířit osvětu v rámci dárcovství a přivést k registraci nové potenciální dárce.

Český generální importér švédské automobilky tímto krokem navázal na svoji podporu projektů a organizací v oblasti sociální práce a pomoci potřebným, s nimiž zahájil spolupráci v loňském roce, prakticky okamžitě po vypuknutí koronavirové pandemie.

Mezi ty, jimž Volvo pro usnadnění jejich každodenní činnosti zapůjčilo své vozy, patří například SOS vesničky, Centrum pomoci Paměti národa, nezisková organizace poskytující domácí péči nevyléčitelně nemocným Cesta domů nebo v neposlední řadě Nadační fond Neuron.

Český národní registr dárců dřeně je nestátní organizace, pracující od r. 1992 jako obecně prospěšná společnost na celém území České republiky. Mezi dárcovskými registry patří celosvětově k těm nejefektivnějším. A jako čtvrtý na světě se stal nositelem prestižní akreditace Světové asociace dárců dřeně – WMDA.

K 31. lednu 2021 bylo v ČNRDD zaregistrováno již 100 696 osob ochotných v případě potřeby věnovat část vlastních krvetvorných buněk neznámému nemocnému, aby svým darem pomohli uskutečnit transplantaci kostní dřeně, a přispěli tak k záchraně vážně ohroženého života.

Ať je toto číslo jakkoli obdivuhodné, faktem zůstává, že pro 20–30 % pacientů není nalezen vhodný dárce nebo se nenajde dostatečně rychle. Navíc v současné mimořádné situaci klesly nábory nových potenciálních dárců oproti předchozím rokům téměř o polovinu. Přitom pro řadu pacientů s leukemií je transplantace krvetvorných buněk jedinou šancí na úplné uzdravení. Každým rokem v naší zemi onemocní stovky lidí včetně malých dětí leukemií, zhoubnými nádory, těžkými útlumy krvetvorby nebo obranyschopnosti a dalšími vážnými nemocemi, které jsou léčitelné pouze transplantací kostní dřeně.

„Přes současný pokles počtu registrovaných dárců je stále důležité, aby se do registru zapisovali noví potenciální dárci. Průběžně jsou totiž z registru vyřazováni dárci z důvodu věku či jejich vlastního onemocnění, které jim nedovoluje darovat krvetvorné buňky,“ říká MUDr. Jana Navrátilová z hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň.

Pravděpodobnost, že bude registrovaný dárce vybrán k reálnému odběru, je menší než 1 %. Někteří dárci jsou osloveni již po roce, někteří po 10 letech, většina ale nikdy. Nicméně každý zařazený dárce dává dalším pacientům naději na nalezení shody. Dárce má samozřejmě právo se z registru kdykoli odhlásit a vždy má poslední slovo, který ze dvou v současnosti využívaných způsobů odběru upřednostní: vedle tradičního odběru kostní dřeně odsátím z pánevní kosti, jenž je prováděn v narkóze, je už roky využíván i „novější“ způsob – odběr krvetvorných buněk na separátoru (podobně jako při odběru krevní plazmy). Celá procedura trvá přibližně čtyři hodiny, je relativně dobře tolerována. Dárce při odběru leží, může sledovat televizi, spát nebo poslouchat hudbu a po dvou až třech hodinách po ukončení odběru je bezpečně propuštěn domů.

Volvo Car Czech Republic svojí podporou a spoluprací s Českým národním registrem dárců dřeně, o. p. s., chce mimo jiné také apelovat na českou veřejnost, aby další zdraví jedinci svojí registrací rozšířili řady potenciálních dárců a v současné době, která více než kdy jindy stojí na vzájemném sepětí a pomoci, tak napomohli zachránit další lidské životy.

„Aktuálně po neplánované covidové přestávce opět chystáme venkovní nábory na kulturních a sportovních akcích. Právě venkovní nábory každoročně přivedou do registru tisíce mladých dobrovolníků ochotných darovat naději těžce nemocným dětem a dospělým. Naši náboráři se teď díky novému vozu dostanou pohodlně do všech koutů Česka. Pokud byste rádi, abychom zavítali i k vám, neváhejte se nám ozvat,“ doplňuje mluvčí registru Klára Conková.Vydáno: 28.duben 2021, v Dovozci, Společenská zodpovědnost, Sponzoring.
Zdroj: Volvo, Petra Doležalová