Prof. Elisabeth Stadler, generální ředitelka Vienna Insurance Group

Skupina VIG letos roste nejrychleji v Polsku

Vienna Insurance Group pokračovala v 1. až 3. čtvrtletí 2019 v růstu. Podle šéfky skupiny Elisabeth Stadler zaznamenává skupina největší meziroční nárůsty pojistného v Polsku.

„I po devíti měsících aktuálního hospodářského roku 2019 se naše ukazatele stále zlepšují a pokračujeme v setrvalém růstu, započatém v roce 2016. S velkou důvěrou hledíme v ústrety plánovaným cílům na rok 2019 s objemem pojistného ve výši 9,9 mld. EUR a ziskem (před zdaněním) 500 až 520 mil. EUR“, tak s uspokojením bilancuje čtvrtletí Elisabeth Stadler, generální ředitelka Vienna Insurance Group.

Nárůst pojistného ve všech pojistných odvětvích

Celkový objem pojistného za první tři čtvrtletí roku 2019 stoupl o 6,7 % na 7 851 mil. EUR. Ve všech pojistných odvětvích došlo k růstu pojistného. Ve zdravotním pojištění s přírůstkem o + 11,2 % a v Ostatním majetkovém pojištění s hodnotou + 10,1 % je míra růstu dokonce dvouciferná.

Nejvyšším nárůstem objemu pojistného přispěly segmenty Polsko (+ 165 mil. EUR), Rakousko (+ 110 mil. EUR) a Pobaltí (+ 91 mil. EUR). Trhy zemí CEE přispěly k růstu pojistného o více než 9 % resp. po očištění o prvotní konsolidace (Polsko, Pobaltí, Bosna a Hercegovina) o zhruba 5 %.

Zisk (před zdaněním) pozitivní ve všech segmentech podle zemí

Zisk (před zdaněním) tvořil 376,2 mil. EUR. To odpovídá zvýšení o 6,8 % oproti 1. až 3. čtvrtletí roku 2018. Ve všech segmentech podle zemí byl dosažen kladný výsledek. Nejvyšší nárůst zisku zaznamenaly segmenty Polsko, Rakousko a Bulharsko. Zisk koncernu po zdanění a odečtení menšinových podílů (čistý zisk) stoupl o 9,5 % na 226,5 mil. EUR.

Stabilní combined ratio

Ukazatel combined ratio s hodnotou 96,4 % v důsledku povětrnostních vlivů jen lehce o 0,1 procentního bodu překročil loňskou hodnotu (96,3 %). Výrazné zlepšení míry škodovosti a nákladovosti v neživotním pojištění dosáhly segmenty Bulharsko, Pobaltí a Ostatní země CEE. Ke snížení ukazatele combined ratio přispěly zejména opatření týkající se pojištění motorových vozidel na Ukrajině a v Srbsku a v oblasti Ostatního majetkového pojištění v Chorvatsku. Také v Rumunsku se podařilo výrazně zlepšit ukazatel combined ratio (- 3,1 procentního bodu) na základě aktivit v oblasti povinného pojištění motorových vozidel, stále však přesahuje 100 %.

Další finanční ukazatele

Finanční výsledek včetně výsledku podniků hodnocených at equity představoval v období 1. až 3. čtvrtletí 2019 627 mil. EUR a byl tak o 21,2 % pod loňskou hodnotou. V porovnání s předchozím rokem klesl finanční výsledek především v důsledku nižších realizovaných zisků z finančního umístění a jednorázových výnosů z prodeje nemovitostí v roce 2018. Zisk na akcii (po anualizaci) tvoří 2,36 EUR.
Finanční umístění koncernu včetně likvidních prostředků představovalo k 30. září 2019 35,8 mld. EUR. Tato hodnota je o 4,8 % nižší než k 31. prosinci 2018, což souvisí s hodnocením equity veřejně prospěšných společností, zohledněným od 1. srpna.

 

 Vydáno: 1.prosinec 2019, v Pojišťovny, Výsledky.
Zdroj: Milan Káňa