Spolumajitel TUkasu Jiří Tůma

TUkas vyztužil manažerskou strukturu

TUkas, rodinná firma bratrů Jiřího a Miroslava Tůmových, se na podzim rozloučila s ředitelem Petrem Lehkým, po pěti letech opustil vedení také Zbyněk Müller. Tůmovci pokračují se změnami organizačního uspořádání svého managementu.

Od listopadu se do přímého vedení jedné ze společností skupiny TUkas navrátil Jiří Tůma a stal se ředitelem provozovny TUkas ČSAO v pražských Malešicích. Ta zastřešuje autorizovaný prodej a servis značek Renault a Dacia, autorizovaný servis značky ŠKODA a provoz certifikované lakovny a klempírny.

Postu ředitele provozovny TUkas ČSAO jsem se ujal z vlastní iniciativy v rámci probíhající reorganizace poté, co management skupiny TUkas po pěti letech opustil Zbyněk Műller. Mým cílem je nejen upevnit a zkvalitnit stávající procesy tak, aby byly co nejefektivnější, ale například také zlepšit fungování naší certifikované lakovny s klempírnou, která je jednou z největších a nejmoderněji zařízených provozoven tohoto typu v České republice,“ uvádí k nové pozici Jiří Tůma.

Klempírna a lakovna TUkas

Změna na pozici ředitele provozovny TUkas ČSAO souvisí se změnami organizačního uspořádání managementu skupiny TUkas. K 1. září 2020 se vedení skupiny po pěti letech znovu ujali majitelé společnosti, bratři Jiří a Miroslav Tůmovi, zároveň byla zřízena funkce výkonného ředitele, kterou zastává Michal Zaorálek.

Současná situace, která není jednoduchá pro většinu odvětví včetně automobilového, si vyžádala optimalizaci procesů napříč společností. V rámci úsporných opatření došlo k personálním změnám, které ale probíhají pouze na úrovni managementu. Do výrobních a výkonných pozic naopak zaměstnance stále nabíráme. Obsazení postu ředitele provozovny jedním ze spolumajitelů se nabízelo jako ideální řešení jak z důvodu úspor, tak z hlediska celkového povědomí Jiřího Tůmy o firmě a jejím fungování,“ dodává ke změnám výkonný ředitel skupiny TUkas, Michal Zaorálek.

Michal ZaorálekVydáno: 8.prosinec 2020, v Management, Personálie, Prodejci.
Zdroj: Kateřina Pavelková