Předseda správní rady fondu Quant Lukáš Foral

Quant dokončil přechod k novému správci

Český algoritmický investiční fond Robot Asset Management SICAV s podfondem Quant zahájil čtvrtý rok svojí existence přechodem k novému správci. Stala se jím QI investiční společnost, a.s., dceřiná společnost investičního manažera Conseq, který se s objemem obhospodařovaného majetku dosahujícím téměř 70 miliard korun řadí mezi největší investiční manažery v České republice.

QI investiční společnost, a.s. v roli obhospodařovatele a administrátora fondu Robot Asset Management SICAV a.s. a jeho podfondu Quant nahradila investiční společnost AMISTA, která s fondem spolupracovala od jeho vzniku v září 2016. „Změna správce je prvním krokem na cestě k našemu novému cíli, kterým jsou aktiva ve výši 4 miliardy korun. S velice zkušeným partnerem, jenž má blízko nejen k velkým, ale i ke středním a menším společnostem v distribuční síti, dosáhneme této mety efektivněji,“ uvedl předseda správní rady fondu Quant Lukáš Foral.

Co se podle Forala naopak nemění, je unikátní algoritmus, který rozhoduje o rozložení investic Quantu mezi ETF na americké akciové indexy a nástroje peněžního trhu. Nástroj vyvinutý, otestovaný a nadále spravovaný ekonomem Pavlem Kohoutem nyní indikuje zvýšené riziko na finančních trzích a doporučuje proto držet většinu majetku v nástrojích peněžního trhu. Očekává totiž pokles ceny akcií, po němž bude příležitost cenné papíry levně nakoupit. Tým kolem Pavla Kohouta a Lukáše Forala se tak na rozdíl od většiny firem a podnikatelů příchodu krize nebojí.

Přestože nástroje peněžního trhu nyní v souladu s doporučením algoritmu tvoří tři čtvrtiny aktiv, má Quant letos znovu skvěle nakročeno k dosažení pětiprocentního výnosu, který je jeho dlouhodobým průměrným ročním cílem. Kumulovaný výnos od otevření fondu v září 2016 pak činí +16,29 %. „Jsem rád, že se Quantu daří. Uděláme všechno pro to, aby to tak zůstalo, a aby měl co nejlepší podmínky pro další růst,“ uvedl člen představenstva a obchodní ředitel pro institucionální a privátní klientelu ve společnosti Conseq Lukáš Vácha.

Cíl navýšit objem spravovaného majetku ze stávajících 500 milionů korun na 4 miliardy oznámil Quant poté, co se jeho většinovým vlastníkem letos v květnu stala společnost Duck Sauce. Z nárůstu aktiv pod správou, kterého chce Quant dosáhnout především rozšířením aktivní distribuce v Česku a expanzí do zahraničí, mají podle Forala těžit zejména investoři. „Quant díky němu například získá lepší postavení při vyjednávání s bankami o zhodnocení pevně úročených instrumentů, do nichž ukládáme část aktiv. Navíc budeme schopni i při všeobecném růstu cenové hladiny udržet či dokonce ještě mírně snížit už tak nízké jednotkové náklady fondu,“ uvedl předseda správní rady.

Investiční fond Quant je nejvýnosnějším českým indexovým algoritmickým fondem. Jeho investiční strategie je založena na algoritmu, který je na rozdíl od lidí imunní vůči chybám v důsledku emocí. Algoritmus doporučuje rozložení investic mezi ETF na americké akciové indexy S&P 500 a DJIA a nástroje peněžního trhu. Díky tomu, že fond nezaměstnává analytiky ani portfoliové manažery, vykazuje velmi nízkou nákladovost. Quant vznikl v září 2016 a od svého otevření do konce září 2019 dosáhl zhodnocení více než 16 %, Minulé výnosy sice nejsou zárukou budoucí výkonnosti, nicméně na základě zpětných testů řídícího algoritmu, sahajících až do roku 1959, fond cílí na dlouhodobý průměrný výnos na úrovni 5 % ročně. Většinovým majitelem fondu Quant je společnost Duck Sauce, zbylý podíl drží svěřenský fond MMXXV. Více na www.fondquant.czVydáno: 27.listopad 2019, v Informace z trhu, Investice.
Zdroj: Roman Pařík