Pandemie mění vánoční zvyklosti Čechů

Češi se letos chystají častěji než v minulých letech řešit Vánoce v on-line prostředí. Potvrdilo to 7 z 10 dotázaných. Aktuální pandemická situace a omezení budou mít dopad i na výdaje za letošní Vánoce.

Polovina Čechů předpokládá nižší výdaje za Vánoce v důsledku omezení nákupů v kamenných prodejnách, stejně tak polovina Čechů omezí výdaje kvůli dopadu pandemie na jejich osobní finance. Podle informací z dotazování společnosti Fair Credit chtějí Češi nejčastěji utratit za letošní Vánoce do 5 tisíc korun, a to téměř polovina z nich.

On-line nakupování bude letošní Vánoce ještě více in

4 z 10 (39 %) Čechů byli zvyklí nakupovat vánoční dárky výhradně anebo většinově v kamenných obchodech. Další zhruba stejný podíl (41 %) dotázaných byl zvyklý nakupovat asi půl na půl – část v kamenných prodejnách a část on-line. Těch, kteří pořizovali většinu dárků ve virtuálním prostředí byla jen pětina (20 %) a na tento způsob spoléhali častěji skupiny obyvatel s vyšším vzděláním.

Nové prostředí, do kterého nás uvrhla letošní pandemická situace mění nákupní zvyklosti Čechů. 7 z 10 (68 %) dotázaných potvrdilo, že letos budou dárky nakupovat na e-shopech více než v loňském roce. Aktivnější ve vánočním on-line nakupování přitom budou letos určitě ženy, mladší populace a také Češi a Pražané. „To, že prodeje přes e-shopy strmě rostou, je fakt posledních několika let. Stávající situace pouze tento trend potvrdila a urychlila. V on-line prostředí se odehrává stále více našich každodenních činností, od nákupů, přes vzájemnou komunikaci, až po řešení finančních záležitostí, jako jsou platby nebo úvěry. Stejně tak jednoduše a rychle, jako dnes dokážeme nakoupit vánoční dárky na e-shopu, za ně můžeme zaplatit, případně si na zboží on-line půjčit, pokud to dává smysl a jedná se například o nezbytné zařízení do domácnosti,“ říká Tomáš Konvička, jednatel úvěrové společnosti Fair Credit.

Nejčastěji do 5 tisíc

Aktuální situace bude mít dopad nejen na způsob pořizování dárků, ale i na částku, kterou budou Češi ochotni za letošní Vánoce utratit. Nejvíce, téměř polovina (46 %) jich plánuje investovat do
5 tisíc korun, další třetina (33 %) se chce letos vejít do 10 tisíc korun. Jen 11 % respondentů chce za letošní Vánoce utratit 10–15 tisíc korun, 7 % dotazovaných očekává výdaje vyšší než 15 tisíc korun.

3 % Čechů pak dárky a Vánoce neřeší vůbec, protože na ně nemají peníze anebo je neslaví. „Loňská rekordní čísla předvánočních nákupů ukázala, že průměrný Čech utratil za Vánoce přes 10 tisíc korun. Z našeho dotazování vyplývá, že letos obecně panuje vůle k šetření a omezování se. Zdá se, že jsme si vědomi rizik, která by mohlo nezodpovědné chování a utrácení v této nejisté době přinést a obavy z dalšího vývoje nás drží zpátky,“ doplňuje Konvička. V předvánočním čase dochází k nárůstu úvěrů a v případě společnosti Fair Credit se například loňský prosinec jednalo o zhruba 30% nárůst oproti průměrnému měsíci. Podle Konvičky je na odhady čísel pro letošní Vánoce brzy a až čas ukáže, zda Češi dokážou naplnit svoje úsporná předsevzetí anebo budeme i letošní Vánoce lámat prodejní rekordy. 

Nižší výdaje za letošní Vánoce předpokládá polovina Čechů

Kvůli omezení nákupů v kamenných obchodech předpokládá 51 % dotázaných Čechů, že utratí za Vánoce méně než vloni, přičemž určitě to znamená omezení pro 16 %, pravděpodobně pak pro 35 % dotázaných. Častěji sníží výdaje za Vánoce kvůli omezení provozu kamenných prodejen ženy a také obyvatelé Olomouckého a Královéhradeckého kraje. Naopak nejmenší dopad to má na obyvatele Prahy.

Kvůli dopadu pandemie na jejich osobní finance letos omezí vánoční výdaje 51 % Čechů, přičemž s omezeným rozpočtem na Vánoce určitě počítá 20 %, častěji respondenti s nižším vzděláním a také z Jihočeského a Olomouckého kraje. Pravděpodobně se pak kvůli dopadu na osobní finance uskromní 31 % dotázaných.

O průzkumu – Průzkum byl realizován na konci října prostřednictvím online platformy Instant Research na reprezentativním vzorku 880 mužů a žen ve věku 18-65 let.

 

 

 Vydáno: 9.listopad 2020, v Průzkumy, Úvěrové společnosti.
Zdroj: Michaela Šimková