Organizační změny nejčastější příčinou výpovědí

Nudná práce bez seberealizace je dlouhodobě nejčastějším faktorem ukončení pracovního poměru kancelářských profesí. V loňském roce činil 37% podíl na výpovědích. Uplynulý atypický rok ale posunul na čelní místo jiný faktor, 38 % výpovědí zaměstnanců na nedělnických pozicích zapříčinily organizační změny.

Jde o meziroční nárůst o 14 p. b. K výraznějšímu poklesu přitom došlo u výpovědí dohodou (meziročně o 9 p. b.) i u výpovědí ze strany zaměstnance (o 6 p. b.). Skutečnost potvrzují data personálně-poradenské společnosti mBlue, která v posledních sedmi letech dotazovala více než 10 tisíc uchazečů o práci. Nízká mzda je pro kancelářské zaměstnance dlouhodobě spíše okrajovým faktorem, v loňském roce byla důvodem výpovědi jen 3 % z nich.

Pandemie zasáhla do pracovních životů mnoha sektorů. I když těmi nejvíce zasaženými jsou dělnické pozice a zaměstnanci ve službách, nejistota a obavy z dalšího ekonomického vývoje se dotkly i zaměstnanců na kancelářských pozicích, jak ukázalo dotazování personálně-poradenské společnosti mBlue. Data z loňského roku potvrdila, že výrazně vzrostl počet výpovědí z důvodu reorganizace, a to na 38 %, což je meziročně o 14 p. b. více. Naopak poklesly výpovědi dohodou o 9 p. b. na 13 %, což je nejnižší podíl za dobu sledování a také výpovědi dané zaměstnancem (o 6 p. b. na 34 %).

„V loňském roce se dostaly na nejnižší hodnoty za dobu realizace našeho průzkumu i faktory jako výpověď z důvodu nespokojenosti se mzdou, nemožnosti povýšení, špatné atmosféry ve společnosti nebo konfliktů s nadřízenými. Společně s dalšími daty to vytváří jasný obraz toho, že lidé vnímají nejistotu a mají obavy ze ztráty zaměstnání. Jsou tak ochotni přivřít oči i nad věcmi, které by je za normální situace k výpovědi přiměly,“ říká Michaela Břehovská, marketingová manažerka personálně-poradenské společnosti mBlue.

Společnost mBlue posledních 7 let sbírá data o důvodech odchodu kancelářských zaměstnanců a o formě rozvázání pracovního poměru. To, co vede tyto pracovníky k odchodu ze zaměstnání nejsou peníze, ale nudná práce bez možnosti seberealizace. Mzda byla důvodem výpovědi v průměru pro 6 % dotázaných, v loňském roce pak jen pro 3 %. Na druhé straně faktor nudy a nemožnosti se v zaměstnání realizovat podle představ uvedlo v průměru 35 % respondentů, v loňském roce pak 37 %. „Faktor nudy a nemožnosti seberealizace má za dobu našeho sledování vzestupnou tendenci, až na loňský specifický rok. Je tedy zřejmé, že kancelářští zaměstnanci, kteří se rekrutují z řad středoškoláků a vysokoškoláků, očekávají výzvy, jsou zvyklí vzdělávat se a chtějí být motivováni,“ doplňuje Břehovská. 

Graf – Meziroční srovnání důvodu výpovědi s nejvyšším podílem

 

I přes nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na trhu, došlo vlivem pandemie k výraznému nárůstu propouštění z důvodu reorganizací. Zatímco v roce 2019 tento důvod ukončení pracovního poměru uvedlo
24 % uchazečů o práci, vloni se jednalo o 38 %, což znamená meziroční nárůst o 14 p. b. „I přes státní podporu a dotační programy byla řada společností v loňském roce donucena snížit výdaje, některé firmy přestaly být životaschopné a svou činnost ukončily. Míra nezaměstnanosti tak v průběhu loňského roku postupně rostla, nicméně celková čísla nejsou signifikantní a v kontextu evropských čísel si stojíme stále velmi dobře,“ komentuje Kamil Mahovský, generální manažer mBlue. Dopad pandemické situace na trh práce potvrzuje i tisková mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká: „V průběhu roku 2020 jsme byli nuceni přistoupit k redukci stavu, a to ve výši 7 %. V letošním roce ale žádné takové masivní propouštění již neočekáváme.“

Kvůli neshodám s nadřízenými odešlo vloni 15 % dotázaných, z důvodu neumožnění karierního růstu 7 %, špatná atmosféra ve firmě byla motivem výpovědi pro 6 % a nízká mzda pro 3 % respondentů. Ve všech těchto faktorech šlo o meziroční pokles a nejnižší čísla za sedmileté období sběru dat. To potvrzuje obavy zaměstnanců z budoucnosti a jejich vůli udržet si stabilní zaměstnání v době nejistoty co nejdéle.

Informace k průzkumu: Data sbírala personálně-poradenská společnost mBlue v letech 2014–2020 v rámci osobních rozhovorů s 11 148 uchazeči o zaměstnání ve všech pozicích kromě dělnických převážně v Praze. Respondenti odpovídali na dotazy, co bylo důvodem ukončení jejich předchozího pracovního poměru a jaký byl způsob ukončení. V roce 2020 bylo do průzkumu zapojeno 1956 dotazovaných.Vydáno: 22.březen 2021, v Dodavatelé, Průzkumy.