Jan Hainz

Nadační fond Sberbank loni pomáhal jako nikdy předtím

V průběhu roku 2019 Nadační fond Sberbank podpořil celkem 13 projektů částkou 795 100 Kč. V jeho šestileté historii je to zatím nejvyšší příspěvek. Nadační fond se zaměřuje na podporu péče o životní prostředí a zdravý životní styl, zdravotně či sociálně znevýhodněných občanů a vzdělávání.


Loňský rok byl pro Nadační fond Sberbank zcela zásadní. Fond stanovil dlouholetou strategii. „Naše strategie sociální odpovědnosti stojí na čtyřech pilířích: na grantovém programu Nadačního fondu, realizaci klíčového projektu, na zapojení zaměstnanců do dobrovolnické práce a na sponzoringu kultury a vzdělávání,“ vyjmenovává Jan Hainz, člen správní rady Nadačního fondu Sberbank: „Počet žádostí o finanční příspěvek z grantového programu Nadačního fondu průběžně roste, na každém čtvrtletním jednání správní rada posuzuje desítky nových žádostí. V průběhu roku 2019 Nadační fond Sberbank podpořil celkem 13 projektů částkou 795 100 Kč. V jeho šestileté historii je to zatím nejvyšší příspěvek.“

Prostřednictvím dobrovolnické práce se v roce 2019 zapojilo do některé z aktivit organizovaných Nadačním fondem Sberbank 136 zaměstnanců Sberbank, což je téměř pětina, a celkově odpracovali více než 1 000 dobrovolnických hodin. Jednalo se například o jarní úklid Blaníku, letní úklid Prokopského údolí nebo podzimní sázení nových stromů v rámci dlouhodobého projektu Nadačního fondu Sberbank, kterým je spolupráce s Českým svazem ochránců přírody na programu záchrany starých odrůd ovocných dřevin.

„Nemalé prostředky do Nadačního fondu Sberbank kromě samotné banky věnovali i její zaměstnanci. Velký ohlas měla například charitativní tombola na novoročním večírku, projekt s nadačním fondem Klapeto na koupi nových sportovních protéz pro šestnáctiletou Evičku, která přišla kvůli nemoci o obě nohy, charitativní snídaně organizované v rámci banky, či již tradiční Movember. Zapojili jsme se i do osmého ročníku charitativní sbírky Dárky pro potřebné, kdy zaměstnanci plní přání dětí z dětských domovů a seniorů. Každou korunu, kterou zaměstnanci Nadačnímu fondu věnují, banka následně zdvojnásobí. Část příspěvků Nadační fond získává i od klientů banky,“ doplňuje Jan Hainz.

S žádostí došlých ke konci roku vybral Nadační fond dva projekty, kterým chce pomoci v prvním čtvrtletí letošního roku, a to Nadační fond Léčivka k podpoře oddělení Dětské psychiatrie v Thomayerově nemocnici a Obchodní akademie, OŠ a PŠ Olgy Havlové a její projekt JA Studentská Firma PLACKACOM, ve které se sami žáci pod vedením odborného učitele snaží podnikat a realizovat zisk.

Příspěvky Nadačního fondu Sberbank v roce 2019:

Organizace Na co byl příspěvek poskytnut Výše příspěvku
Český svaz ochránců přírody
(klíčový dlouhodobý projekt spolupráce Nadačního fondu)
Nadační fond Sberbank se stal generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody v programu Záchrany starých odrůd ovocných dřevin – dědictví našich předků. Předmětem spolupráce je mapování vhodných ploch pro zakládání veřejných ovocných sadů, sázení stromů a následná péče o ně, vzdělávání zájemců o problematiku starých ovocných odrůd a tradičního ovocnářství obecně a podpora projektů výsadeb ovocných stromů do volné krajiny. 300 000,– Kč
Nadační fond KlaPeto Sportovní protézy pro šestnáctiletou Evu, která přišla o obě nohy. 100 000,– Kč
Nadační fond Muži proti rakovině Projekt Movember na podporu prevence rakoviny prostaty a varlat 79 600,– Kč
Tři, o. p. s. Pokrytí nákladů mobilního hospice 50 000,– Kč
Pomáháme psím srdcem, z. s. Výcvik asistenčního psa pro malou Emu 50 000,– Kč
Hospic na Svatém Kopečku Nákup antidekubitních pomůcek a opravy a revize zdravotních přístrojů 50 000,– Kč
Nadační fond Dlouhovláska Výroba paruk pro dívky a ženy 40 000,– Kč
Charita Šternberk Nákup počítačového vybavení pro mentálně postižené 31 500,– Kč
Dům tří přání, z. ú. Pomůcky do školy a doučování pro děti z rodin se sociálním handicapem 21 000,– Kč
Rett Community, z. s. Odlehčovací pobyt pro rodiny s dívkami s Rettovým syndromem 20 000,– Kč
ČLOVÍČEK, z. s. Letní zážitkové akce integračního typu pro zdravé děti a děti se zdravotním znevýhodněním (2 pobytové letní tábory v České republice, 1 v Chorvatsku a 6 příměstských táborů) 20 000,– Kč
SPMP ČR, pobočný spolek Třebíč Doprovodná asistenční služba 18 000,– Kč
Obecně prospěšná společnost Dlaň životu Podpora a pomoc těhotným ženám a matkám s malými dětmi v tíživé životní situaci a rodinám formou posilování rodičovských kompetencí, zkvalitňování vztahů mezi rodiči a dětmi, usnadňování harmonizace práce a rodiny 15 000,– Kč
CELKEM 795 100,– Kč


Vydáno: 28.leden 2020, v Banky, CSR.
Zdroj: Radka Černá