Manažeři Audi bilancovali na výroční konferenci

Manažeři automobilky Audi bilancovali 18. března na výroční tiskové konferenci obchodní rok 2020. Kvůli pandemii došlo u značky v prvním pololetí k výraznému poklesu počtu dodaných vozů a příjmů z prodeje. Situace se zlepšila ve druhém pololetí, přičemž dobré výsledky přineslo především čtvrté čtvrtletí.

Příjmy z prodeje v obchodním roce 2020 dosáhly díky tomu částky 50,0 miliardy eur. Provozní zisk před zaúčtováním mimořádných položek byl 2,7 miliardy eur a provozní ziskovost před zaúčtováním mimořádných položek dosáhla 5,5 procenta.

K pozitivním finančním výsledkům významně přispěly nejen synergie v rámci koncernu Volkswagen, ale také programy „Plán transformace značky Audi (ATP)“ a „Audi.Zukunft“.

Skupina Audi vykazuje i nadále vysoké čisté cash flow: 4,6 miliardy eur, a to díky pokračující přísné disciplíně v oblasti nákladů a investic a odprodeji podílů v rámci koncernu ve výši 1,5 miliardy eur. Společnost důsledně realizuje plán elektrifikace. Jen v roce 2021 zdvojnásobí Audi ve své nabídce počet výhradně elektricky poháněných modelů a kromě toho zintenzivní svou ofenzivu v segmentu hybridních vozidel PHEV.

Audi hledí do dalších měsíců roku 2021 s opatrným optimismem, a to s vědomím, že rozhodující bude další vývoj koronavirové pandemie a dostupnost polovodičů.

„Značka Audi se v uplynulém roce rozhodně postavila výzvám a učinila vše pro to, aby z krize vyšla posílena,“ říká Markus Duesmann, předseda představenstva společnosti AUDI AG.

„Globální dopady koronavirové pandemie zásadním způsobem ovlivnily naše obchodní výsledky. Poté, co ve všech světových regionech dramaticky poklesla poptávka po automobilech, se trhy v dalším průběhu roku stabilizovaly – nejprve v Číně, později i v Evropě a USA. Rok jsme nakonec uzavřeli rekordním počtem dodaných vozů ve čtvrtém čtvrtletí – bylo to nejúspěšnější čtvrtletí v historii společnosti. Celkově jsme v obchodním roce 2020 dosáhli provozní ziskovosti před zaúčtováním mimořádných položek 5,5 procenta. Za tímto výsledkem stojí také zodpovědné řízení v koronavirové krizi a především skvělý týmový výkon. Jsem nadšený z ochoty našich zaměstnanců uskutečňovat změny a flexibilně reagovat na situaci.“

Loňský pokles prodejů o 8 procent

Počet dodaných vozidel zákazníkům značky Audi se v roce 2020 zastavil na čísle 1 692 773 (2019: 1 845 573). Pandemií způsobený pokles o 8 procent byl přitom výrazně nižší než téměř 15% propad celkového globálního trhu. Po náročném začátku loňského roku došlo na trzích k výraznému oživení. S 505 583 (Q4/2019: 488 471) dodanými vozy uzavřela značka Audi obchodní rok dokonce nejúspěšnějším čtvrtletím v historii společnosti.

Mezi důvody, které vedly ke skvělému finiši v závěru roku 2020, patří aktivní krizový management společnosti v reakci na koronavirovou pandemii a citelné oživení na klíčových trzích. Značka Audi navíc flexibilně reagovala na výzvy koronavirové pandemie také rozšiřováním nabídky digitálního prodeje a služeb.

V roce 2020 byly mimořádně úspěšné modely vyšší třídy a SUV. Počty dodaných vozů Audi Q3 a Audi A6 meziročně vzrostly o 18,1 %, resp. 11,8 %. Elektricky poháněný model Audi e-tron byl společně s modelem Audi e-tron Sportback nejprodávanějším elektromobilem z nabídky německých prémiových výrobců.

V porovnání s předchozím rokem vzrostla poptávka o téměř 80 procent. Modelová řada e-tron tak zásadně přispívá ke splnění interních koncernových cílů v oblasti emisí CO2. Nový rekord zaznamenala v obchodním roce 2020 také společnost Audi Sport GmbH s meziročním nárůstem dodaných vozů o 16,1 procenta.

V souladu s vývojem počtu dodaných vozů dosáhly výnosy z prodeje skupiny Audi v roce 2020 částky 49,973 miliardy eur (2019: 55,680 miliardy eur). Provozní zisk před zaúčtováním mimořádných položek byl 2,739 miliardy eur (2019: 4,509 miliardy eur). To odpovídá provozní ziskovosti před zaúčtováním mimořádných položek 5,5 procenta (2019: 8,1 procenta).

Ztráty z prvního pololetí se podařilo více než vyrovnat především díky úspěšnému čtvrtému čtvrtletí, v němž činil provozní zisk před zaúčtováním mimořádných položek 2,456 miliardy eur (2019: 1,271 miliardy eur) a provozní ziskovost dosáhla 14,7 procenta (2019: 8,9 procenta). K těmto vynikajícím finančním výsledkům přispěl výrazný nárůst počtu dodaných vozidel v rámci oživení trhu. Značka Audi se navíc držela přísné disciplíny v oblastech nákladů a investic i v závěru roku.

K vývoji finanční situace pozitivně přispěla také úspěšná realizace „Plánu transformace značky Audi“ (ATP). V jeho rámci byla realizována opatření v celkovém objemu 2,6 miliardy eur (2019: 2,5 miliardy eur). Významná část z nich se promítla do provozního zisku a jejich vliv se bude projevovat i v následujících letech. Od spuštění programu pro zvyšování efektivity před dvěma roky bylo dosaženo úspor ve výši 7 miliard eur.

Cílem je dosáhnout do roku 2022 úspory 15 miliard eur na straně nákladů i výnosů. Vzhledem k poklesu objemu prodeje v důsledku pandemie může však dojít v tomto ohledu k menšímu zpoždění. Také v roce 2019 uzavřená dohoda „Audi.Zukunft“ významně příspívá k úspěšné bilanci snižováním personálních nákladů. Společnost i nadále zaručuje zaměstnanost do roku 2029 a zajišťuje dlouhodobou konkurenceschopnost dostatečným vytížením výrobních závodů, jimž je výroba jednotlivých modelů svěřována v závislosti na platformě.

„I v tomto turbulentním roce 2020 se ukázalo, že si Audi udržuje stabilní pozici a ekonomickou odolnost,“ říká Arno Antlitz, člen představenstva společnosti AUDI AG, odpovědný za finance a právní oblast. „V podmínkách koronavirové pandemie jsme ještě více zpřísnili naši disciplínu v oblastech investic a nákladů, aniž bychom dělali kompromisy z hlediska našich produktů nebo budoucí konkurenceschopnosti značky Audi. Jak Plán transformace značky Audi, tak i zásadní dohoda Audi.Zukunft se dobře etablovaly. Oba programy významně přispěly k opravdu úctyhodné bilanci skupiny Audi a umožňují nám i nadále investovat do elektrifikace a digitalizace našich produktů.“

Zisk skupiny Audi se v porovnání s předchozím rokem zvýšil na 1,618 miliardy eur (2019: 0,713 miliardy eur). Za tím stojí především dobré výsledky značky Audi v Číně, kde se situace začala zlepšovat již od března 2020 a od dubna překonávaly počty dodaných vozů výsledky z předchozího roku. Celkový počet dodaných vozů v Číně meziročně vzrostl o 5,4 procenta – navzdory poklesu celkového trhu. Výsledek finančního hospodaření kromě toho pozitivně ovlivnil také prodej společnosti Audi Electronics Venture GmbH v rámci koncernu za 589 milionů eur. Zisk před zdaněním dosáhl částky 4,187 miliardy eur (2019: 5,223 miliardy eur).

Audi vyplatí svým zaměstnancům podíl na zisku za jejich obětavé nasazení ve velmi náročném roce 2020. Kvalifikovaní pracovníci v německých výrobních závodech obdrží podíl na zisku Audi za rok 2020 ve výši 1080 eur (2019: 3880 eur). Způsob výpočtu odměny z provozního zisku je stanoven v kolektivní smlouvě. Rovněž v dceřiných společnostech skupiny Audi platí pravidla pro podíl na zisku. Audi navíc vyplatí zaměstnancům společnosti AUDI AG, na které se vztahuje kolektivní smlouva, speciální bonus 1200 eur jako ocenění za jejich flexibilitu a nasazení v průběhu koronavirové pandemie.

Tradičně vysoké čisté cash flow skupiny Audi se v náročném roce 2020 zvýšilo na celkových 4,589 miliady eur (2019: 3,160 miliardy eur). K tomu přispěla zejména přísnější disciplína společnosti v oblastech investic a nákladů. Značka Audi výrazně snížila především věcné investice, a to na 3,8 procenta (2019: 4,9 procenta). Pozitivní vliv na čisté cash flow měly také prodeje majetkových podílů v rámci koncernu ve výši 1,5 miliardy eur. Čistá likvidita 22,377 miliardy eur (2019: 21,754 miliardy eur) se tak stabilizovala na vysoké úrovni.

Koncern Volkswagen soustředí své síly na úspěšné zvládnutí všech výzev v souvislosti s transformací automobilového průmyslu. Akcionáři proto na Valné hromadě 2020 souhlasili s realizací povinného prodeje akcií menšinových akcionářů za spravedlivou peněžní náhradu v souladu se zákonem o akciových společnostech (tzv. „squeeze-out“). Všechny akcie minoritních akcionářů společnosti AUDI AG tak přešly na společnost Volkswagen AG. Jedná se o důležitý krok, který umožní značce Audi zachovat si i v budoucnosti silnou a konkurenceschopnou pozici.

Synergie v koncernu Volkswagen budou nyní díky tomu využívány ještě efektivněji. Příkladem úzké spolupráce v rámci koncernu je organizace Car.Software, která sdružuje a rozvíjí softwarové kompetence značek koncernu Volkswagen. Nová společnost koncernu Volkswagen, jejíž dozorčí radě předsedá předseda představenstva značky Audi Markus Duesmann, vyvíjí pro všechny značky jednotnou elektronickou architekturu a operační systém.

Tato softwarová platforma oslaví svou premiéru na konci roku 2024 v prvním modelu Audi na základě projektu Artemis. Operační systém nalezne postupně uplatnění ve všech vozidlech koncernu Volkswagen. V důsledku přenosu části vývojových nákladů na organizaci Car.Software a zvýšení efektivity technického vývoje klesl podíl nákladů na výzkum a vývoj ve vykazovaném roce na 7,3 procenta (2019: 7,9 procenta).

Nedotčeny zůstaly u značky se čtyřmi kruhy investice do modelů a technologií budoucnosti. Audi tak dosahuje velkého pokroku při realizaci elektrické ofenzivy i v dobách pandemie. Tento podnikatelský a strategický přístup je patrný z plánovaných investic pro příštích pět let. Téměř polovina plánovaných celkových investic ve výši 35 miliard eur bude směřovat do budoucích technologií – 15 miliard eur je totiž vyhrazeno jen na elektromobilitu a hybridizaci.

V roce 2021 bude poprvé elektrifikována více než polovina nově uváděných modelů. Tento proces odstartovala únorová světová premiéra modelu Audi e-tron GT, prvního elektromobilu Audi vyráběného v Německu. Již v polovině roku se na start postaví modely Audi Q4 e-tron a Audi Q4 e-tron Sportback. Společnost těmito modely poprvé umožní zákazníkům vstoupit do elektrického světa Audi i v kompaktním segmentu. Audi navíc rozšiřuje svou nabídku verzí PHEV.

V letošním roce bude v každé druhé modelové řadě poháněné spalovacími motory jeden externě nabíjitelný hybridní model. Do roku 2025 bude mít Audi podle plánu ve své nabídce více než 20 modelů s výhradně elektrickým pohonem a výrazně rozšířené portfolio verzí PHEV. Společnost očekává, že do té doby bude mít jedna třetina všech vozů předaných zákazníkům na celém světě zcela elektrický nebo hybridní pohon.

Při realizaci plánu elektromobility hraje rozhodující roli také čínský trh. Společnost na něm upevňuje své postavení a důsledně realizuje svůj nový obchodní model. Důležitým milníkem pro značku Audi bylo založení společného podniku „Audi FAW New Energy Vehicle Company“ s dlouholetým partnerem FAW. Od roku 2024 se budou v čínském Čchang-čchunu vyrábět pro čínský trh elektromobily na základě platformy PPE (Premium Platform Electric), vyvinuté společně se značkou Porsche. „Čína je pro nás důležitým zdrojem impulzů pro technický vývoj a centrálním pilířem pro trvale udržitelný úspěch značky Audi,“ říká předseda představenstva značky Audi Markus Duesmann.

„Právě v prémiovém segmentu spatřujeme v Číně ještě enormní potenciál, a proto budeme naše produktové portfolio na našem největším trhu i nadále rozšiřovat.“ Na konci roku 2021 se bude v Číně vyrábět dvanáct modelů Audi. Jejich produkci zajistí společný podnik FAW-Volkswagen s dlouholetou historií.

V roce 2021 očekává skupina Audi oživení světové ekonomiky, pokud to umožní další vývoj koronavirové pandemie. „Na rok 2021 pohlížíme s opatrným optimismem,“ říká Arno Antlitz. „Chceme navázat na skvělé výsledky ze čtvrtého čtvrtletí. Naším ambiciózním cílem je dosažení výrazného růstu oproti loňskému roku.“

Vzhledem k atraktivním produktům očekává skupina Audi výrazné zvýšení počtu dodaných vozidel a příjmů z prodeje v porovnání s loňským rokem. Společnost plánuje pro rok 2021 provozní ziskovost v rozsahu od 7 do 9 procent, a tím se chce přiblížit k vytyčenému strategickému cíli ve výši 9 až 11 procent. Pro prémiového výrobce jsou přitom prioritou investice do produktů.

Strategický cíl pro věcné investice byl snížen o jeden procentní bod na 4 až 5 procent celkových příjmů z prodeje. Audi na druhé straně zvýší výdaje na vývoj produktů a budoucích technologií. Místo 5 až 6 procent vyhradí Audi na výzkum a vývoj částku odpovídající 6 až 7 procentům celkových příjmů z prodeje. Audi tím posílí své inovační ambice a urychlí přechod na poskytovatele trvale udržitelné a síťově propojené prémiové mobility.Vydáno: 19.březen 2021, v AUTOMAKERS TV, Tiskovky, Výrobci, Výsledky.
Zdroj: Audi, Jiří Rozkošný