Jan Juchelka

Komerční banka dosáhla zisku 8,2 miliardy Kč

Komerční banka v roce 2020 zvládla výzvy pandemie a budování udržitelného bankovního modelu pro budoucnost.

KB udržuje robustní vybavenost kapitálem. Kapitálová přiměřenost dosáhla 22,3 % před započtením zisku dosaženého v roce 2020. To je výrazně nad regulací požadovanou úrovní 16,2 %. Banka očekává, že diskuse s ČNB o návrhu dividendy začne na základě auditované účetní závěrky v březnu.

Celkový objem standardních klientských vkladů ve skupině KB se zvýšil o 9,4 % na 893,0 miliardy Kč. Čistý objem poskytnutých půjček odpovídá 76,1 % objemu vkladů klientů.

Celkový objem úvěrů Skupiny zákazníkům se meziročně zvýšil o 5,7 % na 691,4 miliardy Kč. Úvěrování rostlo jak v drobném, tak i korporátním bankovnictví.

KB jasně vede ve financování podniků v rámci záručních programů Covid. V programu Covid III schválila KB 1 700 žádostí klientů v objemu 12 miliard Kč, což představuje 53 % podíl na schváleném objemu financování v tomto programu (a 59 % tržní podíl na objemu čerpáných úvěrů v programu Covid III). Banka uplatňuje standardní proces hodnocení žádostí z hlediska řízení rizik.

Kvalita aktiv zůstala velmi dobrá. Všechna platební moratoria vypršela do konce října, velká většina klientů se vrátila ke standardnímu splátkovému kalendáři.

KB prokázala odolnost svého hospodaření i v kontextu velkého hospodářského poklesu, způsobeného koronavirovou pandemií. Skupina KB vykázala meziroční pokles výnosů o -8,9 %, provozní výdaje stouply meziročně o 0,4 %, ovlivněny vyššími povinnými platbami do regulatorních fondů. Čistá tvorba opravných položek k úvěrovému riziku dosáhla 4,6 miliardy Kč. Čistý zisk připadající akcionářům se snížil o -45,3 % na 8,2 miliardy Kč.

Komerční banka začala budovat novou digitální banku, jejímž jádrem je platforma Temenos Transact.

KB se zavázala přetvořit svůj provoz do roku 2026 na uhlíkově neutrální. KB rovněž přistoupila k Evropské chartě rozmanitosti, čímž se zavázala podporovat rozmanitost a rovné příležitosti pro své zaměstnance.Vydáno: 10.únor 2021, v Banky, Výsledky.
Zdroj: Michal Teubner