Jan Juchelka

Komerční bance se snížil zisk o 44 procent

Komerční banka vykazuje zdravé výsledky navzdory velkému dopadu pandemie. Představila aktualizovaný strategický plán do roku 2025.  

Skupina Komerční banky podporuje své klienty, zaměstnance i společnost po celou těžkou dobu způsobenou globální pandemií Covid-19 a zároveň přispívá k hospodářskému oživení. KB zveřejnila své strategické plány pro horizont roku 2025. Banka si klade za cíl být lídrem v nové éře digitálního bankovnictví pro 2 miliony aktivních klientů. Strategie KB staví na pilířích vstřícnosti, růstu a odpovědnosti a stanoví konkrétní cíle v několika definovaných oblastech. Mezi ně patří vybudování nové digitální banky a společnosti řízené daty, udržení vedoucí pozice ve službách pro korporace, rozvoj agilní a efektivní organizace pro dosažení vynikající provozní efektivity a udržitelnosti, nalezení nových zdrojů výnosů a povýšení již dnes pokročilého řízení rizik na ještě vyšší stupeň.

Komerční banka si udržuje robustní kapitálovou základnu. Celková kapitálová přiměřenost dosáhla 21,6 % Likvidita Banky je silná díky vkladům zákazníků, přičemž poměr objemu poskytnutých čistých úvěrů k vkladům představuje 73,2 %.

Celkový objem úvěrů Skupiny zákazníkům se meziročně zvýšil o 5,9 % na 692,3 miliardy Kč. Klienti svěřili Skupině KB vklady ve výši 930,4 miliardy Kč, což je o 8,2 % více než před rokem. Objem dalších klientských aktiv ve správě (podílové, penzijní fondy, rezervy životního pojištění) dosáhl 187,1 miliardy Kč a byl meziročně vyšší o 4,0 %;

Od poloviny března umožňuje Skupina KB svým klientům zasažených krizí odklad splátek až po dobu šesti měsíců. Společnosti Skupiny KB ke konci září odkládaly splátky klientům u úvěrů v celkové výši 58,5 miliardy Kč, z toho 26,6 miliardy Kč u hypoték, 3,0 miliardy Kč spotřebitelských půjček, 4,1 miliardy Kč financování malých podnikatelů, a 24,7 miliardy Kč úvěrů korporacím. Navíc ke 30. září poskytla KB v záručních programech Covid 1 864 klientům financování v objemu 11,7 miliardy Kč;

Finanční výkonnost zůstala zdravá navzdory významným dopadům ekonomického šoku způsobeného pandemií. Skupina vykázala pokles výnosů o 8,6 %, a provozní náklady se zvýšily o 1,9 %. Čistá tvorba opravných položek k úvěrovému riziku dosáhla 3,4 miliardy Kč. Čistý zisk připadající vlastníkům společnosti poklesl o 45,0 %. Čistý zisk připadající vlastníkům společnosti očištěný o jednorázové položky se snížil o 44,0 % na 6,2 miliardy Kč.

„Chtěl bych popřát hodně zdaru všem lidem zasaženým pandemií a upřímně poděkovat těm, kteří během této krize pomáhají ostatním, zejména pak zdravotníkům, pečovatelům a dalším lidem v první linii. V rámci KB bych chtěl poděkovat zejména kolegyním a kolegům z kontaktních center, kteří podporují hygienické stanice s epidemiologickým trasováním šíření infekce, ” řekl Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB.

„Probíhající krize bude mít dlouhodobé důsledky, ale zároveň posílí naši odolnost. Je tak nutné se dívat dál za její konec. Jsem hrdý na to, že jsme i během této situace dokázali formulovat ambiciózní, ale dosažitelný strategický plán, který umožní nové KB uspět v éře digitálního bankovnictví,“ dodal Jan Juchelka.

 Vydáno: 5.listopad 2020, v Banky, Výsledky.
Zdroj: Michal Teubner