Jiří Beneš, prezident CVCA

Komentář: Zdanění příjmů z cenných papírů

Zástupci private equity a venture kapitálových fondů vnímají velmi negativně návrh poslance Mikuláše Ferjenčíka na zrušení osvobození ze zdanění příjmů z prodeje cenných papírů nad 20 milionů korun.

Mezi investory panuje významná obava ohledně nerealistických cenových očekávání prodávajících, neboť v nich mohou být nuceni zohlednit zvýšené daňové zatížení.

Podle přijatého (nevládního) pozměňovacího návrhu by mělo být osvobození příjmů fyzické osoby z prodeje cenného papíru (včetně kmenového listu), resp. příjmů z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, nově omezeno částkou 20 milionů korun za jedno zdaňovací období. Vzhledem k absenci speciálního přechodného ustanovení je tedy možné, že příjmy z prodeje cenných papírů přijaté fyzickou osobou v roce 2021 budou již podléhat novému režimu zdanění, i když podkladové cenné papíry byly nabyty do konce roku 2020. Navrhovaná změna by navíc zasáhla i do již uzavřených transakcí, protože podstatná část z nich má tzv. odloženou kupní cenu závislou na budoucích hospodářských výsledcích v několika letech po prodeji.

CVCA velmi negativně hodnotí skutečnost, že návrh nebyl diskutován s odbornou veřejností, je v rozporu s návrhy na rozvoj kapitálového trhu, které vyplývají z loni schválené Koncepce rozvoje kapitálového trhu, a ani nezískal doporučení Rozpočtového výboru PS Parlamentu ČR. Zachování časového testu doporučila i Zpráva Světové banky k rozvojí kapitálového trhu v ČR, ze které Koncepce vycházela.

Zároveň se členové asociace obávají výkladových nejasností a potenciálních rizik při strukturování transakcí, stejně tak i krátkého času mezi předpokládaným schválením a reálnou účinností. „Jakýkoli nahodilý a nesystémový návrh na změny zdanění přináší fondům velké problémy. CVCA dlouhodobě volá po předvídatelnosti daňového prostředí a tento návh je v příkrem rozporu s tímto požadavkem. Cílem politiky vlády by měla být podpora finančního sektoru, který pracuje s vysokou přidanou hodnotou a podporuje české růstové a inovativní firmy, ne jeho destabilizace,“ říká k návrhu Jiří Beneš, prezident CVCA.

 Vydáno: 30.listopad 2020, v Komentář, Legislativa.
Zdroj: Kamil Chalupa