Ing. Miroslav Zámečník Ekonomický analytik ČBA

Komentář ČBA: vývoj vkladů a úvěrů za listopad 2020

Ve třetím čtvrtletí loňského roku měly firmy poprvé na úložkách v bankách víc peněz, než kolik jim dlužily. Po říjnu tento vývoj pokračoval i v listopadu 2020, a kladné saldo ve prospěch firemních depozit rostlo a překročilo 75 miliard korun.

Od začátku loňského roku do konce listopadu 2020 se pozice otočila o sto miliard, neboť tradičně firmy úvěry čerpaly a úložek měly výrazně méně. Podniky i domácnosti reagují na zvýšení nejistoty v budoucnost omezováním investic, případně jiných velkých výdajů, a snaží se posilovat své finanční rezervy.

To, že dokázaly firmy, živnosti i domácnosti zvednou vklady o 12 procentních bodů, respektive 14 p. b. a 10 p. b., tedy ve všech případech nepoměrně rychleji, než rostly jejich nominální příjmy, svědčí o tom, že míra nejistoty je skutečně vysoká. Vždyť mnohé obory zažívají zastavení provozu již potřetí během jednoho roku, a nehledě na nejrůznější formy podpor nešlo a nejde u nich výpadek tržeb nijak vykompenzovat.

Podle aktuální bankovní statistiky České národní banky (ČNB) přinesl listopad vzestup korunových úložek i depozit v cizí měně, a to jak ve vztahu k nefinančním podnikům (o 9,8 mld. na 1 227 miliard korun), tak i domácnostem (o 18,3 mld. na 2 774,2 miliardy korun), a živnostníkům (o 3,6 mld. na víc než 165,7 miliard korun).

Vývoj vkladů (v mil. Kč) 

Období Nefinanční podniky Domácnosti – živnosti (rezidenti) Domácnosti – obyvatelstvo (rezidenti)
meziměsíční změna 9 778,5 3 603 18 315,8
30.11.2020 1 227 074,4 165 761,8 2 774 211,8
31.10.2020 1 217 295,9 162 158,8 2 755 896
změna od února 2020 (před pandemií) 128 263,6 18 859,7 215 974
29.02.2020 1 098 810,8 146 902,1 2 558 237,8
roční změna 140 082,6 17 698,1 284 968,4
30.11.2019 1 086 991,8 148 063,7 2 489 243,4
Zdroj: ČNB (ARAD), vklady dle sektorového hlediska (Kč + cizí měna)

Pohostinství, stravování a ubytování. Lockdown tvrdě dolehl

Schopnost zvyšování hotovostní rezervy je velmi diferencovaná, a to i uvnitř jednotlivých oborů, kde se výrazně prohlubují rozdíly v tom, jak vysokými finančními prostředky na svých bankovních účtech disponují. V opakovaně postižených oborech roste finanční napětí, které potvrzuje pokles vkladů, a tím i zhoršení salda mezi úvěry a vklady. Nejvíce patrné je to v ubytovacích službách, ale také ve stravování a pohostinství. Jestli něco překvapuje, tak skutečnost, že na úrovni oboru nějaké zůstatky na vkladových účtech stále ještě jsou. Konkrétně v ubytování to bylo v listopadu 6,5 miliardy, což od vypuknutí první vlny pandemie představuje pokles o více než čtvrtinu. Ve stravování a pohostinství je zůstatek přes 9,5 miliardy, a v podstatě se od začátku krize nezměnil. Banky sice zvyšují objem půjček, ale v zásadě nemohou půjčit těm, kteří nemají čím ručit, jsou v pronájmu a byznys jim stojí.

 

 Vydáno: 11.leden 2021, v Banky, Komentář.
Zdroj: Miroslav Zámečník