KB hlásí meziroční růst úvěrů

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB meziročně vzrostl o 4,0 %, především v důsledku růstu úvěrů na bydlení. Komerční banka vykazuje podle svých manažerů odolné výnosy, přísnou kontrolu nákladů a dobrou kvalitu aktiv.

Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB se meziročně zvýšil o 10,1 %, se silným růstem jak v segmentu občanů, tak firemním segmentu. Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 5,9 %.

Počet klientů Komerční banky s aplikací Mobilní banka meziročně stoupl o 124 000 na 959 000, což představuje 58 % celkového počtu 1 641 000 zákazníků KB. Aplikaci KB Klíč umožňující bezpečný přístup k bankovním službám používalo 867 000 klientů, asi o 298 000 více než před rokem.

V dalším čtvrtletí ovlivněném významným omezením pohybu obyvatel a řady podnikatelských aktivit klesly výnosy KB o -5,3 %, a provozní náklady se snížily o -1,5 %. Čistá tvorba opravných položek dosáhla 0,6 miliardy Kč. Čistý zisk připadající akcionářům v prvním čtvrtletí 2021 poklesl o -24,9 % na 2,0 miliardy Kč.

Ukazatele kapitálové přiměřenosti a likvidity Skupiny KB výrazně převyšují platné regulatorní požadavky. Kapitálová přiměřenost dosáhla 22.5 % a poměr úvěrů a depozit byl ve výši 68,9 %.

Komerční banka v návaznosti na své strategické kroky směřující k dosažení uhlíkové neutrality vlastního provozu banky do roku 2026 také oznámila svůj závazek postupně snížit svou angažovanost v projektech aktivně spojených s uhelným sektorem.

Výroční valná hromada KB v souladu s pokyny České národní banky opět souhlasila s převodem celého zisku roku 2020 na účet nerozděleného zisku minulých let. Představenstvo je připraveno ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku svolat mimořádnou valnou hromadu, která rozhodne o rozdělení dividend v objemu schváleném regulátorem.Vydáno: 7.květen 2021, v Banky, Výsledky.
Zdroj: Michal Teubner