David Formánek, člen představenstva KB odpovědný za Korporátní a investiční bankovnictví.

KB je partnerem univerzit a vysokých škol

Dlouhodobou strategií Komerční banky je podpora vysokých škol v rozmanitých oblastech jejich činností a to jak na poli vzdělávání nebo vědeckém, tak také společenském.

Proto banka i v letošním akademickém roce pokračuje ve spolupráci s veřejnými univerzitami napříč celou Českou republikou, a to například s Univerzitou Karlovou v Praze, Masarykovou univerzitou v Brně, Univerzitou Palackého v Olomouci, Českým vysokým učením technickým v Praze, Vysokým učením technickým v Brně, Vysokou školou ekonomickou v Praze, Mendelovou Univerzitou v Brně, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitou Pardubice, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze AVU a AMU v Praze, či JAMU v Brně.

Vybráno z mnoha je příkladem podpora rozvoje talentovaných mladých vědců na Univerzitě Palackého v Olomouci, nebo popularizace vědy veřejnosti prostřednictvím „science slamů“ na Masarykově Univerzitě v Brně.

„Spolupráci a podporu českých univerzit považuji za velmi důležitou a prospěšnou. KB tímto způsobem podporuje vzdělávání a vědu a takto zcela reálně přispívá k rozvoji naší společnosti,“ uvedl David Formánek, člen představenstva odpovědný za Korporátní a Investiční bankovnictví KB.

„Komerční banka je pro naši univerzitu spolehlivým partnerem už celá desetiletí. Jsme rádi, že vedení KB nám pomáhá v rámci Nadačního fondu Univerzity Palackého podporovat mladé výzkumníky na samotném počátku jejich vědecké kariéry. Mohu s čistým svědomím říci, že těsná spolupráce mezi Komerční bankou a Univerzitou Palackého v Olomouci je partnerstvím s významným společenským přesahem,“ dodal Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci.

 Vydáno: 14.prosinec 2020, v Banky, CSR.
Zdroj: Michal Teubner