Otto Daněk a Helena Horská, Index Exportu, 2021

Index Exportu předpovídá dvouciferná tempa růstu

Index exportu aktuálně hlásí meziroční růst pro letošní duben o 25 % a nižší dvouciferná tempa růstu mezi 11-19 % ve všech následujících měsících až do konce léta, kde nejnovější propočet Indexu Exportu končí.

Spíše, než meziroční tempo vývozů, budou směrodatnější sezónně očištěná meziměsíční data, jelikož ta nebudou zkreslena statistickým efektem srovnávací základny.

Český export prochází aktuálně turbulentním vývojem, který není jednoduché exaktně zachytit. Na jedné straně tu máme efekt výrazně nízké srovnávací základny (v dubnu 2020 export poklesl o 37 % v meziročním srovnání a po sezónním očištění, v květnu o 23 %), který automaticky přifoukne meziroční tempa růstu vývozu, a na druhé straně poškozené dodavatelsko-odběratelské vazby v podobě prodlužování dodacích lhůt, nedostatku výrobního materiálu a s tím spojeného prudkého růstu cen,“ uvádí Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

„Svůj vliv bude mít i velký nedostatek jakékoliv pracovní síly, protože s postupným rušením anticovidových restrikcí se začnou pracovníci služeb vracet na svá původní pracoviště a továrny přijdou o výpomoc těchto pracovníků. Jelikož inflace se postupně začíná ‚trhat ze řetězu‘, lze brzy očekávat zvýšení základní sazby ČNB, což přinese posílení koruny a oslabení největšího přispěvovatele do HDP – exportu,“ dodává Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.

Radek Veselý, Otto Daněk, Helena Horská, Petra KopeckáVydáno: 31.květen 2021, v Analýza, Export.
Zdroj: Raiffeisenbank