Bruno Leroux, CEO Hello bank!

Hello EKO půjčka: financování pro zelené bydlení

Hello bank! rozšiřuje svoji nabídku o Hello EKO půjčku a klientům tak přináší atraktivní způsob financování projektů zaměřených na úspornější a šetrnější řešení jejich bydlení.

Půjčkou se zvýhodněným úrokem od 4,9 % ročně chce banka nejen zpřístupnit více ekologické bydlení širokému okruhu českých domácností, ale díky poradenství jim pomoci se vstupní investicí do projektů, na které mohou zpětně získat státní dotaci v programech Nová zelená úsporám a Dešťovka II. Hello EKO půjčka je zároveň prvním produktovým naplněním strategie udržitelného rozvoje a Manifestu udržitelnosti mezinárodní finanční skupiny BNP Paribas Personal Finance SA na českém trhu, kterou zde Hello bank! zastupuje. 

Hello EKO půjčka nově doplňuje produktovou nabídku Hello bank! v oblasti financování spotřebitelských projektů a významně ji posouvá směrem k financování udržitelné spotřeby, která hraje klíčovou roli ve strategii udržitelného rozvoje Hello bank! a její mateřské společnosti BNP Paribas Personal Finance SA.

Hello EKO půjčka nabízí klientům financování úspornějších řešení pro jejich bydlení se zvýhodněným úrokem od 4,9 % do 8,9 % ročně. Je výjimečná svým zaměřením na fyzické osoby a všechny investice, na které lze zažádat o státní podporu v rámci programu Nová zelená úsporám nebo Dešťovka. Kromě financování za výhodnějších podmínek Hello bank! pomůže klientům i v oblasti poradenství s jejich projektem a následným získáním státní podpory. Ta potom činí až 50 % z investované částky. S ohledem na povahu státních dotačních programů a výši půjčky do 1 milionu korun, kterou Hello bank! poskytuje, se jedná především o financování rekonstrukce stávajícího bydlení např. zateplení či výměny oken, ale i zužitkování dešťové či odpadní vody, které v programu Dešťovka II v některých případech platí i pro novostavby.

„Uvědomili jsme si, jak velkou počáteční investici a zatížení rodinného rozpočtu financování více ekologických úprav bydlení pro klienty představuje. Zejména když předem nemají jistotu vyplacení podpory z příslušných dotačních programů a navíc tyto prostředky získají od státu až po realizaci projektu. Je proto logické, že mnoho lidí to od úsporných a bezesporu udržitelnějších řešení odrazuje. Hello EKO půjčka tak představuje jedinečný způsob, jakým to lze změnit. Klientům poskytneme potřebný vstupní kapitál, a když se jim peníze později formou státní dotace částečně vrátí, mohou je využít už libovolně dle svého uvážení“, vysvětluje hlavní myšlenku stojící za vznikem Hello EKO půjčky Bruno Leroux, CEO Hello bank! a Regionální leader strategie udržitelnosti BNP Paribas Personal Finance.

Hello bank! představuje Hello EKO půjčku krátce poté, co uvedla svůj nový komunikační koncept „Goodbye & Hello“, který podporuje i televizní a online kampaní. V ní se loučí se starými, nefunkčními zvyky a vítá jednoduchá řešení pro každodenní život. A přesně to je i Hello EKO půjčka, kterou banka dává pomyslné sbohem složitému a tím málo dostupnému financování úprav stávajícího bydlení na více udržitelné a ekologické. Proto poskytuje v rámci Hello EKO půjčky nejen atraktivní finanční podmínky, ale také poradenství v oblasti přípravy projektu a následného zažádání o státní dotaci. Právě složitá administrativa tvoří v tomto ohledu totiž další významnou překážku pro většinu klientů.

Bruno Leroux přibližuje dále i strategii udržitelného rozvoje BNP Paribas Personal Finance a také rozšiřování produktové nabídky její obchodní značky Hello bank! v České republice na poli udržitelnosti: „Pro BNP Paribas Personal Finance znamená udržitelnost cestu k budoucí možné prosperitě celosvětové společnosti. Náš závazek jsme shrnuli do Manifesta udržitelnosti, v jehož srdci stojí udržitelná spotřeba jak nás samotných, tak i spotřebitelské zvyky našich klientů a obchodních partnerů. Ty jim chceme pomáhat měnit nejen osvětou a edukací, ale také nabídkou dostupných a výhodnějších produktů pro udržitelnější spotřebu. Naším cílem je, aby odpovědnější řešení byla pro spotřebitele vždy lepší volbou, za kterou utratí své peníze. Hello EKO půjčka je tedy naší první vlaštovkou. Souběžně s tím chystáme i další nabídky zvýhodňující například nákup spotřebičů nejúspornějších energetických kategorií v síti našich obchodních partnerů. Kromě nového obchodního modelu je to také již několik let probíhající interní transformace Hello bank! směřující ke snížení uhlíkové stopy a řada vnitřních iniciativ, na kterých se podílí sami zaměstnanci. Věřím, že právě v této nelehké době mají tyto naše snahy ještě větší smysl než dříve.“

Kromě produktových novinek pro klienty se může Hello bank! nově těšit i z  možnosti využívat pro své úvěrové portfolio evropské označení Energy Efficiency Mortgage Label (EEML) určené poskytovatelům úvěrů přispívajících k financování vyšší energetické efektivity budov. V neposlední řadě to jsou i kroky na poli pokračující digitalizace procesů, opatření týkající se firemního vozového parku nebo plné využití recyklovaného papíru v nezbytné korespondenci. Všechny tyto aktivity, které Hello bank! interně podniká, vedou nejen k naplňování globální strategické vize a její přeměně na konkrétní služby pro český trh, ale i k podpoře 5 prioritních SDGs – Cílů udržitelného rozvoje dle OSN.Vydáno: 8.březen 2021, v Banky, Informace z trhu.
Zdroj: Gabriela Pithartová