Dušan Hradil, předseda správní rady GSFT

GSFT zveřejnil výroční zprávu 2020

Celá zpráva je k dispozici na webu Garančního systému finančního trhu: https://www.garancnisystem.cz/ke-stazeni/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-2020.pdf

Slovo předsedy: Rok 2020 byl v novodobé historii rokem zcela mimořádným. Pandemie covidu-19, která zastihla celosvětovou ekonomiku, včetně té české, znamenala řadu omezení života obyvatel a fungování firem. Z pohledu finanční stability se ukázalo jako zásadní, že do tohoto náročného období vstoupil český bankovní sektor, především díky ekonomickému růstu z minulých let a dosavadnímu obezřetnému přístupu jak samotných bank, tak i tuzemského orgánu dohledu, velmi dobře kapitálově vybaven a disponoval také dostatečnou likviditou. Navíc opatření přijatá vládou České republiky a regulatorními orgány přispěla k omezení dopadů krize na hospodářství a zejména na finanční sektor.

Dobrou zprávou je, že Garanční systém finančního trhu tímto náročným rokem prošel bez problémů a nemusel zahajovat žádnou výplatu náhrad vkladů. Nově vzniklá situace naopak pomohla v praxi otestovat a revidovat nastavení interních procesů tak, aby Garanční systém finančního trhu za každých okolností dokázal zajistit povinnosti bez ohledu na to, jaká situace ve světě zrovna panuje….Vydáno: 2.červenec 2021, v Banky, Informace z trhu.
Zdroj: Michaela Procházková