Ilustrační foto

Gebrüder Weiss opět v programu EU Zaměstnanost

Gebrüder Weiss Česká republika se již počtvrté v řadě účastní Operačního programu Zaměstnanost pod záštitou Evropské unie. Cílem projektu s názvem Aplikujeme age management je usnadnit zaměstnancům skloubení osobního a pracovního života v různých životních fázích. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu (ESF).

Zavádění principů age managementu ve firmách bývá často spojováno zejména s optimalizací pracovní náplně a pracovních procesů u věkové kategorie 50+. Týkat by se ale měl všech věkových skupin, každá se totiž potýká se specifickými okolnostmi ve svém soukromém životě.

V současném projektu age managementu v Gebrüder Weiss, který zohledňuje průběh různých životních fází zaměstnanců na pracovišti a přihlíží k jeho měnícím se zdrojům (zdraví, kompetence, hodnoty, postoje), jsou zapojeni mentoři, interní lektoři a kouči.

Jeho součástí jsou i služby fyzioterapeuta, který pro každou konkrétní pozici poradí, jak si správně přizpůsobit pracovní prostředí a minimalizovat možná budoucí zdravotní rizika.  Projekt age managementu bude probíhat až do konce roku 2020.

„Age management by měl být v budoucnosti samozřejmou a přirozenou součástí každé firemní kultury a měl by pomoci zohlednit aspekty jednotlivých životních fází všech našich zaměstnanců napříč věkovými kategoriemi. Jsme rádi, že jsme od Evropské unie dostali opět příležitost k ještě lepší inovaci našich interních procesů,“ říká Jan Kodada, obchodní a marketingový ředitel Gebrüder Weiss Česká republika.

Již čtvrtý projekt v pořadí

Zatímco úplně první projekt hrazený z ESF se v Gebrüder Weiss ČR zaměřil více na všeobecné vzdělávání, další byly přesně cíleny na různé skupiny zaměstnanců. Jedním z nich byl i projekt s názvem Rodičovská akademie pro kolegyně – matky na rodičovské a mateřské dovolené. „Cílem bylo, abychom našim kolegyním při sladění rodinného a pracovního života vyšli maximálně vstříc, ať už formou školení, například jak co nejlépe zvládat time management a stres, tak poskytnutím informací o právním minimu pro rodiče, dále třeba jak zůstat v kontaktu se zaměstnavatelem a zapojit se zpět do pracovního procesu co nejplynuleji,“ komentuje personální manažerka Gebrüder Weiss, Lenka Prohasková.

Jiný z minulých projektů Gebrüder Weiss realizovaný za pomoci Evropského sociálního fondu se soustředil na mentoring. Během intenzivního dvouletého vzdělávání bylo 25 zaměstnanců vyškoleno jako firemní mentoři, kteří se následně věnovali dalším kolegům, tzv. talentům, a to napříč všemi odděleními. Touto formou jim nejenom pomáhali s každodenními procesy, ale taktéž předávali získané know-how. „Jednou ze základních firemních hodnot Gebrüder Weiss je pozitivní působení ve společnosti, neustálá snaha o zlepšování životních podmínek lidí uvnitř i vně naší firmy. Přímo na úrovni vnitrofiremních aktivit se pak tento přístup projevuje právě v programech, které zohledňují konkrétní životní situace a potřeby našich zaměstnanců,” uvádí dále Kodada.

Ještě více kurzů

Osobnostnímu i profesnímu rozvoji zaměstnanců se v Gebrüder Weiss Česká republika věnují dlouhodobě. Kromě aktivit v rámci evropského projektu mají zaměstnanci možnost rozvíjet své dovednosti díky koncernové vzdělávací akademii myOrangeCollege, nabízející pestrou nabídku seminářů pořádaných buď kvalifikovanými lektory, nebo formou e-learningu. „Kromě odborných seminářů lze volit kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj, semináře na sladění pracovního a soukromého života a nechybí ani specializované semináře pro kolegy ve věku 45+ a 50+. E-learning je u zaměstnanců oblíbený a využívají ho v podstatě úplně všichni,“ doplňuje Prohasková.

O projektu:

Projekt „Aplikujeme age management na základě zkušeností Gebrueder Weiss Vídeň“, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009521, je v rámci české pobočky GW realizován v letech 2018-2020. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.Vydáno: 14.srpen 2019, v Logistika, Personálie.
Zdroj: Knowcomm