(Česky) Moneta a Mastercard spouští placení hodinkamiReleased: 6.September 2018, v Banky, Market News.
Zdroj: Tomáš Zimmermann