Duševní poruchy častou příčinou invalidity třetího stupně

Invalidní důchod 3. stupně přísluší našim spoluobčanům, jejichž pracovní schopnost poklesla o 70 % a více a kteří mají potřebnou dobu pojištění. Pacienti s psychiatrickou diagnózou tvoří velký díl v této skupině a každoročně jich přibývá, stejně jako přibývá psychických problémů v populaci.

Současná situace pandemie, která trvá již rok, k tomu značně přispívá. Poslední údaje z Národního ústavu duševního zdraví ukazují nárůst psychických problémů: výskyt jakéhokoliv duševního problému od listopadu 2017 stoupl do listopadu 2020 z 20 % na 33 %, přičemž největší podíl na tom mají deprese, úzkosti a sebevražedné riziko.

Jedním z důvodů nárůstu psychiatrické nemocnosti je skutečnost, že psychiatrie se stala jediným sběrným košem pro stavy nepohody a sociální problémy. To, co dříve řešila rodina, lepší síť mezilidských vztahů, církve a různé sociální skupiny poskytující podporu a sloužící také prevenci (například Sokol), zmizelo a všichni postižení se obracejí ke zdravotním službám.

Americký lékař Randolph Nesse v knize „Proč je dobré cítit se špatně“ popisuje případ dospívajícího chlapce, který se klinicky jevil jako typická deprese a teprve po jejím odeznění se vyloupl celý příběh poukazující na existenciální krizi. Mladíkova první láska, společensky i intelektuálně náročná, ho nutila ke studiu, pro které neměl předpoklady a kde selhával. Byl zamilovaný až po uši, tak jí chtěl vyhovět, přestože vztah neměl perspektivu (dívka se po prázdninách chystala na zahraniční školu). Antidepresiva nepomohla. Situaci vyřešilo rozhodnutí zanechat školy, nastoupit do práce v otcově firmě a najít si jinou, podstatně mnohem lepší partnerku.

Nevezmeme-li v úvahu celý kontext a budeme-li k problému přistupovat pouze biomedicínsky, budeme dlouho a marně léčit depresi. Jedná se totiž daleko víc o krizi, jejíž je deprese jakýmsi amalgamem, byť tím nejviditelnějším. Bude-li to člověk ve středním věku a krize bude komplikována dalšími faktory a neřešena dlouho, není vyloučeno, že skončí jako invalida.

V současné době, kdy riziko psychiatrické nemocnosti a s ní také narůstající invalidity strmě roste, je žádoucí nasadit všechny preventivní prostředky k zachování zdraví, které je více než nepřítomnost nemoci, ale stavem s otevřenými možnostmi do budoucnosti. Je třeba uplatňovat následující postupy:

  • Zachovat si rytmus dne, ráno vstávat se sluncem a večer chodit spát před půlnocí.
  • Zachovat potřebnou dobu spánku, tj. 7–9 hodin; spánek je nejen odpočinek, ale také podpora imunity.
  • Posilovat odolnost dostatečným množstvím pohybu, přes omezení i venku, kde je přístup slunečního záření, které je velice prospěšné.
  • Správné složení stravy s dostatkem ovoce, zeleniny, bílkovin a vlákniny.
  • Zachovávání rozumných hygienických opatření a současně udržení kontaktů s blízkými.
  • Racionální řešení všech psychických problémů a konfliktů, včasné vyhledání pomoci, kdy je možné předejít rozvinutí vážnějšího stavu.Vydáno: 6.duben 2021, v Pojištění.
Zdroj: Marek Vích