Jan Kubica

Datovou schránku dostanou i živnostníci

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která upravuje používání datových schránek. Významnou novinkou je rozšíření okruhu osob, kterým bude datová schránka zřízena automaticky bez jejich žádosti.

Podle odborníků společnosti Moore Legal CZ bude mít automatické zřízení datových schránek pro výše uvedené osoby podstatný vliv nejen na způsob doručování dokumentů od úřadů (či jiných osob), ale může to pro ně zakládat povinnost podání úřadům prostřednictvím datové schránky.

Podle schválené novely ve znění pozměňovacích návrhů Senátu bude s účinností od 1. 1. 2023 datová schránka automaticky zřizována:

  1. Každé právnické osobě, která je zapsána v registru osob, tedy nejen právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku, jak tomu bylo doposud, ale také právnickým osobám, které jsou zapsány ve spolkovém rejstříku, nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností.
  2. Každé fyzické podnikající osobě, advokátovi, statutárnímu auditorovi, daňovému poradci, insolvenčnímu správci, znalci, soudnímu tlumočníkovi a soudnímu překladateli. V současné době byly datové schránky podnikajícím fyzickým osobám (OSVČ) zřizovány pouze na základě jejich žádosti, nově však dojde ke zřízení datové schránky těmto osobám ze strany Ministerstva vnitra automaticky.
  3. Každé svéprávné fyzické osobě zapsané v základním registru obyvatel, která použije prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Tedy také nepodnikajícím fyzickým osobám, pokud aktivně využívají prostředek kvalifikovaného systému elektronické identifikace (v současné době se jedná především o občanský průkaz s aktivovaným elektronickým čipem, ID Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA ID), čipovou kartu pro vytvoření kvalifikovaného elektronického podpisu nebo bankovní Identitu).

V posledním uvedeném případě může osoba na svou žádost datovou schránku znepřístupnit (tedy „deaktivovat“) skrze Ministerstvo vnitra.

„Důležitá bude důkladná informovanost veřejnosti, aby nebyly doručovány dokumenty, například rozhodnutí správních orgánů, aniž by o tomto noví majitelé datových schránek věděli, a tím promeškali příslušné lhůty,“ komentuje očekávaný dopad novely Jan Kubica, advokát a partner společnosti Moore Legal CZ ze skupiny Moore Czech Republic.Vydáno: 14.červen 2021, v Legislativa.
Zdroj: Radim Darebník