Sportovištím klesnou útraty o dvě třetiny

Uzavřením sportovních zařízení lze očekávat podobný pokles útrat jako na jaře. Objem karetních transakcí sportovištím klesne o více než dvě třetiny, odhadla Česká spořitelna.

Z ekonomické analýzy Češi a sport, která sledovala karetní transakce klientů České spořitelny, vyplývá, že uzavření sportovních areálů a prodejen se sportovní výbavou během letošního března a dubna povzbudilo Čechy v dalších měsících k větším útratám na sportovištích a v obchodech se sportovními potřebami.

Během “lockdownu” české ekonomiky poklesl objem karetních transakcí za sport meziročně o více než polovinu (-52 %), v květnu díky znovuotevření ekonomiky objem transakcí meziročně vzrostl, a to o více než třetinu (35 %). Další uzavření sportovních zařízení bude mít na útraty Čechů podobný dopad jako na jaře. Objem karetních transakcí sportovním zařízením meziročně v říjnu poklesne o více než dvě třetiny.

„Dalším uzavřením sportovišť lze očekávat obdobný pokles útrat Čechů jako na jaře. Za sportovní zboží by už ale zákazníci nemuseli vydávat o tolik méně, protože nyní se neočekává, že by zavřely i obchody,” říká Radek Novák, analytik České spořitelny.

„Jarní uzavření sportovních areálů se v karetních transakcích projevilo 72% poklesem objemu útrat na sportovištích v průběhu dubna. K růstu se karetní transakce vrátily v červnu (9 %), v srpnu pak meziroční nárůst činil 22 %,” říká Tereza Hrtúsová, analytička České spořitelny.

„Pokles u útrat za sportovní vybavení nebyl tak prudký jako u jiných kategorií, minima dosáhl v březnu, kdy činil 52 %. V květnu opět došlo k růstu a objem transakcí za sportovní vybavení meziročně vzrostl o 39 %. Růst útrat za sportovní vybavení vydrželo i v dalších měsících. Data za srpen vykazují 16% nárůst,” doplňuje Radek Novák, analytik České spořitelny.

Vývoj objemu a počtu transakcí za sport (%, meziroční změna)

 

Vývoj objemu transakcí: sportoviště a sportovní vybavení (%, meziroční změna)

 

Češi utratí za sportovní vybavení ročně téměř 30 miliard Kč

Tržby tuzemských maloobchodů se sportovním vybavením v posledních letech soustavně rostly a v roce 2018 dosáhly 26 miliard Kč. V loňském roce se zvýšily o zhruba 7 %. V současnosti lze v ČR koupit sportovní zboží u přibližně 1 700 prodejců, kteří zaměstnávají okolo 8,5 tisíce lidí. Stejně jako v jiných oblastech nákupů, i u sportovních potřeb roste obliba internetových obchodů. Podle průzkumu ČSÚ z roku 2019 online nakupuje některé sportovní potřeby už 30,2 % lidí starších 16 let využívajících internet.

Provozovatelé sportovních zařízení a klubů utrží ročně přes 20 miliard Kč

Provozovatelé sportovních zařízení vykázaly v roce 2017 celkové tržby přes 11 miliard Kč, dalších 6 miliard Kč tvořily tržby majitelů fitcenter a poskytovatelů ostatních sportovních služeb. Pět miliard pak získaly provozovatelé sportovních klubů.

Stát plánuje přidat na sport další miliardy

Výdaje českého rozpočtu na sport v poslední době výrazně narostly, a to až na 8 miliard v letošním roce. Příští rok by na sport mělo jít dokonce přes 10 miliard Kč, které bude nově rozdělovat Národní sportovní agentura.

„Miliardové částky by měly putovat na opravu a budování sportovišť. Chystá se například modernizace Národního olympijského centra v Nymburce, rekonstrukce kladenského zimního stadionu či renovace skokanských můstků v Harrachově,” doplňuje Radek Novák.

Česko jako ráj fotbalových “trávníků”

Studie Češi a sport rovněž mapovala, kolik je u nás sportovních oddílů a zařízení. Z aktuálních dat České unie sportu vyplývá, že nejoblíbenější kolektivní sport u nás, kterým je fotbal, si mohou sportovní nadšenci zahrát na na více než 3 300 hřišť. Podobný počet je i oddílů, které se účastní fotbalových soutěží. Přes 800 oddílů má pak stolní tenis a volejbal. Tenisových kurtů najdeme v ČR přes 1 000 a hřišť na volejbal okolo 800. Následují hřiště na nohejbal (305).

Celou studii Češi a sport lze nalézt zde.

 

 

 Vydáno: 9.říjen 2020, v Banky, Průzkumy.