ČS nabízí odklady splátek bez zápisu do registru

Spořitelna je připravena pomoci všem klientům, kteří se v důsledku pandemie dostanou do problémů se splácením úvěrů. Retailovým i firemním klientům proto banka od dnešního dne nabízí individuální odklad splátek na 3 měsíce nebo snížení splátek na 6 měsíců.

Posuzování odkladů splátek bude probíhat individuálně a retailoví klienti, kteří nebyli v posledních 15 měsících ve zpoždění se splátkami, mohou získat odklad bez negativního záznamu v registrech dlužníků. V případě firemních klientů bude o případném uvedení do registru dlužníků záležet především na individuálním posouzení jejich finanční situace.

Klíčovou podmínkou efektivní pomoci klientům je včasná komunikace klienta s bankou, proto máme pro retailové klienty webový formulář, v němž mohou požádat o pomoc, a zřídili jsme pro ně také speciální telefonní linku, na níž jim poradíme, jak postupovat. Firemní klienti by měli v prvé řadě kontaktovat své bankéře.

Jak mají postupovat klienti, kteří v důsledku pandemie přišli o celý příjem nebo jeho část a nemohou splácet?

 • Jde-li o retailového klienta, měl by nám napsat přes webový formulář nebo zavolat na naši speciální telefonní linku, kde mu poradíme, jak postupovat. Obecně platí, že mu můžeme nabídnout:
 • Firemní klient by měl v první řadě kontaktovat svého bankéře. Firemní klient do 100 milionů Kč ročního obratu může rovněž využít webový formulář nebo zavolat našim specialistům na telefonní lince 956 777 385.
 • Přesnou informaci, jak v konkrétním případě postupovat, podají klientům jejich bankéři, ale obecně platí, že firmám můžeme nabídnout:
  • Firemní klienti do 100 milionů Kč ročního obratu:
   • odklad splátek na 3 měsíce
   • snížení měsíčních splátek (max. o 75 %, až na 6 měsíců)
   • standardní restrukturalizaci
  • Firemní klienti nad 100 milionů ročního obratu za rok:
   • odklad splátek na 3 až 6 měsíců
   • standardní restrukturalizaci 

Využije-li klient individuální odklad splátek (nebo snížení měsíčních splátek) bude uveden v registrech dlužníků?

 • Retailoví klienti, kteří nebyli v posledních 15 měsících v prodlení s žádnou splátkou a aktuálně nemají negativní záznam v registrech dlužníků, nebudou označeni tzv. negativním záznamem v registrech dlužníků.
 • U firemních klientů, kteří nebyli v posledních 15 měsících v prodlení s žádnou splátkou a aktuálně nemají negativní záznam v registrech dlužníků, bude dále záležet především na individuálním posouzení jejich finanční situace.
 • Retailoví a firemní klienti, kteří byli v posledních 15 měsících v prodlení se splácením nebo mají negativní záznam v registrech dlužníků, mohou získat individuální odklad splátek (a to i delší než 6 měsíců), ale vzhledem k regulatorním požadavkům je budeme muset tzv. negativně označit v registrech dlužníků.

Využíval-li klient již odklad splátek v průběhu března-října 2020 a nyní využije nový individuální odklad (nebo snížení splátek),  bude uveden v registrech dlužníků?

 • Samotný fakt, že individuální nebo firemní klient využíval od března do října 2020 odklad splátek v rámci moratoria, není důvodem pro tzv. negativní zápis do registru dlužníků.

 Vydáno: 19.listopad 2020, v Banky, Informace z trhu.
Zdroj: Filip Hrubý