Česká spořitelna: krize v Rusku nás neohrožuje

Finanční krize v Rusku nemá na jeden z největších tuzemských bankovních domů přímý vliv. Situaci komentuje Marek Pšeničný z České spořitelny.

„V současnosti nemáme v držení žádné ruské dluhopisy ani akcie. Stejně tak nemáme expozici vůči ruským vládním dluhopisům či ruskému rublu.“

Obchodní strategie České spořitelny a finanční skupiny Erste vychází ze strategického zaměření zejména na východní části Evropské unie, nikoliv na Ruskou federaci či Ukrajinu. „Expozice našich korporátních klientů vůči Rusku je převážně v rovině exportního financování a je většinou kryta exportním pojištěním. Negativní finanční vývoj v Ruské federaci má přímý dopad na klienty, kteří realizují buď přímé vývozy do Ruska, anebo exportují na jiné trhy, ze kterých je následně zboží vyváženo do Ruska,“ dodává Pšeničný.

Klientům však doporučuje maximální obezřetnost vůči dalšímu vývoji a vůči řádnému dodržování příslušných smluvních podmínek ze strany odběratelů a obchodních partnerů. „Tam, kde je to možné, doporučujeme vyžadovat platby předem, anebo volit jiné vhodné formy zajištění či sekuritizaci, tedy přeměnu úvěrových smluv na cenné papíry,“ uzavírá Pšeničný.Vydáno: 8.leden 2015, v Banky, Informace z trhu.
Zdroj: cfoworld.cz