Vladimír Staňura

ČNB: podíl nevýkonných úvěrů se zvětšil

Dle statistik České národní banky (ČNB) se v březnu podíl nevýkonných úvěrů na celkové sumě úvěrů oproti únoru ve všech kategoriích o něco zvětšil.

  únor 2021 březen 2021
Domácnosti, spotřební úvěry 5,43 % 5,56 %
Domácnosti, hypoteční úvěry                                              0,91 % 0,93 %
Podniky                                                                                    4,23 % 4,37 %

Komentář Vladimíra Staňury, hlavního poradce ČBA:

„Vývoj nevýkonných úvěrů v březnu zaznamenal oproti únoru malé zhoršení u firemních a u spotřebních úvěrů. Hypoteční úvěry se sice také zhoršily o 0,02 procentního bodu, ale celkově klienti bank při splácení hypotečních úvěrů ukazují až neuvěřitelnou odolnost vůči negativním vlivům pandemie. Ve všech třech kategoriích jsou hodnoty nevýkonných úvěrů stále historicky na velmi nízkých hodnotách.“ 

Meziroční srovnání

  březen 2020 březen 2021
Domácnosti, spotřební úvěry 4,10 % 5,56 %
Domácnosti, hypoteční úvěry                                              0,90 % 0,93 %
Podniky                                                                                    3,13 % 4,37 %

Komentář Vladimíra Staňury, hlavního poradce ČBA:

„Meziroční srovnání nevýkonných úvěrů ukazuje zhoršení u spotřebních úvěrů o 1,46 procentního bodu a u firemních úvěrů o 1,24 procentního bodu. To je sice znatelné zhoršení, ale není to důvod ke znepokojení. Březen 2020 byl totiž měsícem, kdy hodnoty nevýkonných úvěrů byly historicky jedny z nejnižších vůbec. Do budoucna se dá očekávat malé postupné zhoršování. Banky mají pro takovou situaci vytvořeno z minulého roku velké množství oprávek. Stálo je to sice dramatické snížení zisku v r. 2020, ale za to jsou připraveny na to, kdyby se situace po ukončení vládních pomocí zhoršila. Já žádné razantní zhoršení neočekávám, ale i na tuto variantu jsou banky připraveny.“ 

Nevýkonné úvěry jako podíl v % k sumě úvěrů k 31.3.2021 – červeně spotřební úvěry domácností, modře nefinanční podniky, žlutě hypoteční úvěry domácnostíVydáno: 4.květen 2021, v Banky, Komentář.
Zdroj: Vladimír Staňura