Vladimír Staňura

ČBA k vývoji nevýkonných úvěrů za únor 2021

V únoru se podíl nevýkonných úvěrů na celkové sumě úvěrů nepatrně zvětšil u spotřebních úvěrů o 0,2 procentních bodů. Hypoteční úvěry zůstaly na stejné úrovni. Totéž platí i pro firemní úvěry.

  leden 2020 únor 2021
Domácnosti, spotřební úvěry 5,23 % 5,43 %
Domácnosti, hypoteční úvěry                                              0,90 % 0,91 %
Podniky                                                                                    4,20 % 4,23 %
   (Zdroj: statistika ČNB)

Komentář Vladimíra Staňury, hlavního poradce ČBA:

„Nevýkonné úvěry vykázaly v únoru meziměsíčně malé zhoršení, a to v kategorii spotřebních úvěrů. Hypoteční úvěry zůstaly na stejné úrovni. A totéž platí i pro firemní úvěry. Hodnoty ve všech třech kategoriích úvěrů zůstávají na historicky nízkých úrovních. Pokud by tato úroveň zůstala zachována, bude to pro banky dobrá zpráva. V loňském roce vytvořily masivní opravné položky k nevýkonným úvěrům. Pokud nedojde k dalšímu zhoršení, budou banky tyto oprávky zase rozpouštět. Na to je ještě brzy, ale situaci hodnotím jako dobrou.“

Meziroční srovnání

  únor 2020 únor 2021
Domácnosti, spotřební úvěry 4,00 % 5,43 %
Domácnosti, hypoteční úvěry                                              0,91 % 0,91 %
Podniky                                                                                    3,13 % 4,23 %
   (Zdroj: statistika ČNB)

Komentář Vladimíra Staňury, hlavního poradce ČBA:

„Pokud srovnáme únor 2020 a únor 2021, došlo s výjimkou hypotečních úvěrů k navýšení nevýkonných úvěrů o něco přes 1 procentní bod. Po roce pandemie a po ukončení plošného odkladu v říjnu 2020 je to dobrá zpráva. Očekávání byla horší. Teď bude záležet na tom, co udělá ukončení vládních pomocí a jak se bude vyvíjet nezaměstnanost. Ta je zatím stále nízká a signály rychlého zhoršení nejsou.“ 

Nevýkonné úvěry jako podíl v % k sumě úvěrů k 28.2.2021 – červeně spotřební

úvěry domácností, modře nefinanční podniky, žlutě hypoteční úvěry domácností

   (Zdroj: statistika ČNB)

 Vydáno: 6.duben 2021, v Banky, Komentář.
Zdroj: Vladimír Staňura