BESIP pomáhá s výukou dopravní výchovy online

Na začátku letošního roku byla spuštěna nová vzdělávací aplikace DOPRAPKA. Je určena pro všechny žáky základních škol (6-15 let), kterým přináší otevřený herní svět z oblasti dopravního prostředí.

Doprapka obsahuje celkem 16 misí, 28 výukových videí, spoustu otázek a kvízů odstupňovaných podle obtížnosti. Žáci, ročníky nebo i celé školy se mohou zapojit do dopravní výchovy formou online hry i přímo z domova. Doprapka zahrnuje i sekci otázek pro rodiče či prarodiče, kteří si v aplikaci mohou ověřit své znalosti bezpečného pohybu a jízdy v silničním provozu.

Od data spuštění Doprapky její stránky navštívilo již téměř 35 tisíc návštěvníků, téměř 12 tisíc uživatelů si ji stáhlo a více než 3 tisíce uživatelů ji aktivně používá.

Online testy prověří znalosti školáků

BESIP se aktivně podílel na vzniku portálu, který nabízí množství online testových otázek pro všechny žáky základních škol – na prvním i druhém stupni. K dispozici mají otázky z oblasti dopravní výchovy zaměřené na problematiku chodců i cyklistů nebo mohou využít i testy z oblasti poskytnutí první pomoci.

Testy jsou dostupné na www.dopravnivychova.cz.

Online semináře pro učitele MŠ, ZŠ, školských zařízení zaměřené na představení výukových a metodických materiálů pro výuku dopravní výchovy

V průběhu roku 2020 bylo ve spolupráci BESIP a Centra dopravního výzkumu realizováno 22 seminářů (4 prezenční, 18 online) pro učitele MŠ, ZŠ a lektory školských zařízení zaměřených na výuku dopravní výchovy, na nichž bylo proškoleno cca 3500 účastníků. Online semináře byly doplněny odborně vedeným chatem s pedagogy. Na seminářích byly představeny nejdůležitější výukové a metodické materiály zaměřené na výuku dopravní výchovy, jako např. metodiky pro učitele, instruktážní video spoty a brožury, pracovní listy, náměty na týdenní aktivity atd.

Semináře pokračují i v letošním roce – na prvním semináři 1. března byla účast cca 900 osob.

Možnost přihlášení na www.detivdoprave.cz.

Online dopravní výchova pro předškoláky

Děti z mateřských škol nebo prvních a druhých ročníků základních škol si mohou procvičit svoje znalosti a dovednosti ve výukovém interaktivním programu. Všechna zadání jsou namluvená dětskými hlasy pro snadné pochopení, úkoly jsou hravé a kreativní a jsou odstupňované dle obtížnosti. Pomocí těchto aktivit si děti procvičí základní orientaci v silničním provozu – tj. poznávání dopravních prostředků, barev, tvarů, pravo-levou orientaci, výběr vhodného oblečení pro cyklistu atd.

Program je ke stažení zdarma na: www.flexibooks.cz

Pohybové říkanky pro předškoláky

BESIP připravil nové rýmované říkanky a pohybové aktivity pro děti, učitele i jejich rodiče cílené na zapamatování si hlavních pojmů a úkonů v silničním provozu. Pohybová videa jsou doplněna otázkami a úkoly pro děti, které mají za cíl ukotvení a prohloubení jejich praktických dovedností a orientaci v silničním provozu.Vydáno: 6.duben 2021, v Vzdělání.
Zdroj: Tomáš Neřold