Banka bunq vydává karty Mastercard True Name™

Platební karty True Name dostupné díky bankovní společnosti bunq ve 30 evropských zemích umožní používat jména, jež jsou držitelům skutečně vlastní.

U příležitosti Mezinárodního dne boje proti homofobii, bifobii, intersexfobii a transfobii (IDAHOBIT), uvádí společnost Mastercard v Evropě své platební karty True Name™. Ty umožňují držitelům mít na své kartě uvedené jméno, které vystihuje, kým se skutečně cítí být. To je velkým přínosem pro mnohé členy komunity LGBTQIA+. Možnost uvádět na platebních kartách zvolená jména představila společnost Mastercard v roce 2019 ve Spojených státech při příležitosti akce WorldPride. Po úspěšném uvedení karet předními bankami v USA je na evropský trh jako první uvede mladá banka bunq, a to hned ve 30 zemích. 

Pro transgenderové a nebinární osoby může být jméno uvedené na platební kartě zdrojem nepříjemných pocitů a trapných situací, jelikož neodpovídá tomu, kým se ve skutečnosti cítí a jak se navenek prezentují. Současně je však legální změna jména často zdlouhavý a náročný úřední proces. Platební karty True Name™ společnosti Mastercard umožňují, aby měli lidé na svých platebních kartách uvedeno jméno, kterému sami dávají přednost. Nyní mají stávající držitelé kreditních a debetních karet vydaných bankou bunq s okamžitou platností možnost zažádat si o vydání karty nové, která již ponese preferované jméno.

Pro příslušníky komunity LGBTQIA+ mají dostupnost služeb a absence překážek v běžných životních situacích zásadní význam. Téměř třetina (32 procent) členů této komunity má zkušenosti s nepříjemnými reakcemi okolí, včetně posměchu, urážek či odmítnutí služby**, jakmile se prokázali osobním dokladem, jehož údaje neodpovídaly vnějšímu vzhledu držitele.

„Společnost Mastercard se o inkluzi zasazuje dlouhodobě. Jednou z cest jsou i platební karty nesoucí preferované jméno držitele – každý má mít možnost používat finanční produkty pod svou skutečně pociťovanou identitou. Platební karty True Name řeší jeden z významných problémů, s nímž se transgenderové a nebinární osoby potýkají, a umožňuje každému používat svou skutečnou identitu bezpečně, jednoduše a s hrdostí. Doufáme, že stejně budou ke všem přistupovat i ostatní firmy v oboru,“ říká Mark Barnett, prezident společnosti Mastercard Europe.

K uvedení karet se vyjádřil rovněž generální ředitel banky bunq Ali Niknam: „Jsme naprosto nadšení, že můžeme tvořit dějiny! Ve společnosti bunq věříme na sílu a moc diverzity a všech barev duhy. Vydávání karet True Name znamená malou změnu s velkým dopadem: dáváme lidem možnost být svobodní a žít vlastní život tak, jak si přejí.“

Video ke kampani na podporu karet True Name je možné shlédnout zde.

Brand Berghouwer, Transgender Netwerk Nederland, a Astrid Oosenbrug, COC Netherlands: „Tuto iniciativu společnosti Mastercard rozhodně vítáme. Díky ní mají transgenderové a nebinární osoby možnost používat jméno, s nímž se identifikují. Každý si zaslouží, aby na něj okolí nahlíželo jako na člověka, kterým skutečně je. Lidská společnost je pestrá a různorodá, a je proto nezbytné, aby její rovnocennou součástí byl každý, bez ohledu na pohlaví, orientaci, barvu kůže či původ. K tomu významnou měrou přispívá i služba společnosti Mastercard. Vybízíme proto i další firmy a vlády, aby do svého uvažování zahrnovaly každého bez rozdílu a osoby transgenderové, nebinární a další vnímaly jako ty, kým se skutečně cítí.“

Elisa Koubi, prezidentka společnosti l’Inter-LGBT: „Touto iniciativou jsme jednoznačně nadšeni. Je výrazem uznání a inkluze transgenderových a nebinárních osob. Zavedení této služby odpovídá doporučení francouzského ombudsmana vydaného v roce 2016 bankám v zemi, aby uznávaly zvolené křestní jméno klientů podle jejich přání. Je to tedy přístup, který uznává a ctí rozmanitost naší společnosti v celé její šíři. Doufáme, že se tento přístup stane vzorem pro ostatní bankovní instituce i inspirací pro vlády, aby konečně začaly uznávat všechny genderové možnosti i právo na sebeurčení.“

Emma Kosmin, ředitelka pro pracovní poradenství, Stonewall: „Velice nás těší, že společnost Mastercard trans a nebinárním osobám naslouchá a usnadnila jim možnost změny jména uvedeného na platební kartě. Jsme si velmi dobře vědomi, s jakými překážkami se trans a nebinární lidé musejí vyrovnávat jen proto, aby mohli být sami sebou. Iniciativy jako True Name™ proto dokážou přinášet skutečnou změnu. Organizace Stonewall usiluje o to, aby svět umožňoval homosexuálním, bisexuálním či transgenderovým osobám být skutečně sebou samými a akceptoval je takové, jaké jsou. Jsme taktéž patřičně hrdí na svou spolupráci se společností Mastercard v rámci programu Diversity Champions, jehož cílem je zlepšovat situaci pro klienty i zaměstnance, kteří jsou členy komunity LGBT+.“

 Vydáno: 19.květen 2021, v Banky, Informace z trhu.
Zdroj: Gabriela Pečenková