Martin Machoň

APS úspěšně refinancovala veřejné dluhopisy

APS Finance a.s. v únoru uzavřela dohodu s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. týkající se refinancování veřejné emise dluhopisů prostřednictvím čtyřletého amortizovaného úvěru v hodnotě 14 milionů eur (364 milionů korun), se splatností do června 2025.

APS Finance a.s., dceřiná společnost lucemburské společnosti APS Holding S.A., byla založena jako společnost určená k vydání dluhopisů k zajištění financování skupiny APS. První emise dluhopisů společnosti APS Finance a.s. proběhla dne 22. února 2018, druhá emise proběhla  dne 22. února 2019, kdy byla emise navýšena o 120 milionů korun. Celkově byly na Burze cenných papírů Praha obchodovány dluhopisy v hodnotě 620 milionů korun. Nominální hodnota jednoho dluhopisu s pětiletou splatností činila 10 tisíc korun. Administrátorem emise byla J&T BANKA, a.s.

Důvody pro předčasné splacení emitovaných dluhopisů byly strategické a svou roli sehrála i pandemie koronaviru, která ovlivnila celý finanční sektor. „Úvěr bude použit na nesplacenou částku dluhopisů a na budoucí obchodní rozvoj skupiny APS,“ říká generální ředitel APS Martin Machoň.

Úvěr je strukturován s pohyblivou EURIBOR sazbou a s balonovou splátkou zbytkové částky jistiny ke dni splatnosti. Společnost APS k transakci využila poradenství advokátní kanceláře Schoenherr a banka byla zastoupená advokátní kanceláří Dentons.Vydáno: 15.březen 2021, v Banky, Informace z trhu.
Zdroj: Martin Joachymstál