Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT

AKAT hlásí za 1Q rekordní objemy

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 31. 3. 2021 rekordní výše 619 miliard Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: Majetek ve fondech kolektivního investování narostl od začátku roku o 29 miliard korun. Největší nárůst majetku zaznamenaly fondy akciové, a to o 17 miliard Kč, následovány smíšenými fondy s 13 miliardami. 

Kvartální nárůst zaznamenaly fondy akciové (o 12,45%), fondy smíšené (o 5,69 %), fondy nemovitostní (o 3,92 %)  a fondy strukturované (o 2,33 %). Naopak pokles zaznamenaly fondy peněžního trhu o -4,87 % a fondy dluhopisové o -2,08 %.

“Vstup do roku 2021 se podílovým fondům podařil, když celý obor profitoval jak z příznivého vývoje kapitálových trhů, tak i z rostoucích investic obyvatelstva. Rezonující téma budoucí vyšší inflace přivedlo k investování širší okruh domácností. Stejně tak se na růstu bankovních depozit a investic do fondů podepsala odložená spotřeba z titulu uzávěry ekonomiky.” prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.

Martin Řezáč

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 31. 3. 2021 výše 1,690 bilionu korun a vrostl během prvního čtvrtletí o 34 miliard Kč (tj. o 2,1 %, z 1,656 bilionu Kč k 31. 12. 2020 na 1,690 bilionu Kč k 31. 3. 2021).

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 219 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 11 mld. Kč (tj. o 5,3%, z 208 mld. Kč k 31. 12. 2020 na 219 mld. Kč k 31. 3. 2021).

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům vzrostla k 31. 3. 2021 na hodnotu 3,441 bilionu Kč.Vydáno: 10.květen 2021, v Investice, Výsledky.
Zdroj: AKAT