Michal Strcula, generální ředitel Air Bank

Air Bank vykázala zisk 1,2 miliardy korun

Air Bank ve třetím čtvrtletí letošního roku vykázala čistý zisk 1,2 miliardy korun. Meziročně byl zisk vyšší o 8 %. Výnosy banky v souvislosti s ekonomickými dopady boje proti epidemii koronaviru v ČR zůstaly sice meziročně na stejné výši, ale Air Bank se stejně jako v předchozím čtvrtletí především dařilo dál snižovat provozní náklady. Zároveň také rostl objem poskytnutých úvěrů a počet klientů se meziročně zvýšil o 80 tisíc na 847 tisíc klientů.

„I přes současnou nepříznivou ekonomickou situaci, která má vliv také na bankovní odvětví, jsme za první tři čtvrtletí letošního roku dosáhli meziročně srovnatelného hospodářského výsledku. Hlavním důvodem je, že jsme na aktuální situaci dokázali zareagovat významným snížením provozních nákladů. Dá se však očekávat, že se dopady stále probíhající pandemie na českou ekonomiku budou prohlubovat a nadále ovlivňovat budoucí výsledky také našeho podnikání,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

Počet klientů banky meziročně stoupl o 11 %, a na konci září tak Air Bank měla 847 092 klientů. Počet běžných účtů se navýšil o 12 % na 962 552. Také počet spořicích účtů vzrostl, a to o 13 % na 542 039. Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů meziročně vzrostl o 13 % na 118,4 miliardy korun.

Air Bank se dařilo navyšovat i objem rozpůjčovaných peněz, meziročně se objem úvěrů zvýšil o 11 % na 58,0 miliardy korun. Čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty zůstaly meziročně stejné na úrovni 2,6 miliardy korun, zároveň banka také snížila správní a režijní náklady o 8 % na 1,1 miliardy korun.

Celková bilanční suma Air Bank vzrostla meziročně o 15 % na 132,7 miliardy korun. Vlastní kapitál se zvýšil o 24 % na 11,0 miliardy korun.

  Nekonsolidované (neauditované) Nekonsolidované (neauditované)  
30. 9. 2019 30. 9. 2020 Meziroční změna
Čistý zisk 1,084 mld. Kč 1,169 mld. Kč       + 8 %
Čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty 2,6 mld. Kč 2,6 mld. Kč         + 0 %
Správní a režijní náklady −1,2 mld. Kč −1,1 mld. Kč  − 8 %
Počet klientů 766 566 847 092 + 11 %
Počet běžných účtů 861 386 962 552  + 12 %
Počet spořicích účtů 479 907 542 039 + 13 %
Objem vkladů 104,9 mld. Kč 118,4 mld. Kč + 13 %
Objem úvěrů 52,2 mld. Kč 58,0 mld. Kč + 11 %
Bilanční suma 115,8 mld. Kč 132,7 mld. Kč + 15 %
Vlastní kapitál 8,831 mld. Kč 10,995 mld. Kč + 24 %
Počet zaměstnanců 794 790 − 1 %
Počet poboček 35 34 − 1
Počet bankomatů 368 374 + 6

 Vydáno: 9.listopad 2020, v Banky, Výsledky.
Zdroj: Jana Pokorná