Spread the love

V Evropském hospodářském prostoru (EHP) je při současné výši limitu pojištění vkladů, který činí 100 000 €, plně chráněno 96 % oprávněných vkladatelů. To znamená, že v případě krachu finanční instituce by jim systém pojištění vkladů vyplatil plnou výši jejich vkladů v krachující instituci. Čtyři procenta vkladatelů, kteří nejsou plně chráněni, jsou většinou právnické osoby.

V České republice je podíl plně chráněných vkladatelů větší a činí zhruba 98 %. Dohromady tito vkladatelé drží přibližně 3,5 bilionu Kč pojištěných vkladů.

Podle výkonné ředitelky Garančního systému finančního trhu Renáty Kadlecové analýza ukazuje, že je současný limit pojištění vkladů dostačující.

„Vzhledem k tomu, že je naprostá většina vkladatelů dostatečně chráněna současným limitem, nevidíme jeho zvýšení jako nutné. Pokud by došlo k jeho navýšení, bylo by třeba držet ve Fondu pojištění vkladů větší objem finanční rezervy, což by vedlo k vyšším nákladům pro bankovní sektor. Cílová úroveň Fondu pojištění vkladů je totiž stanovena jako 0,8 % z celkové výše chráněných vkladů v českých bankách,“ uvádí.

Zvýšení úrovně ochrany by navíc mohlo vést ke zvýšenému morálnímu hazardu, protože vkladatelé by mohli být při zakládání účtu méně ochotni zvažovat riziko krachu banky.

Zdroj: GSFT

By admin

Related Post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *