Spread the love

Věřitelům padlé Sberbank CZ se ani ne po dvou letech od krachu banky vrátí minimálně 95 % jejich prostředků – mezi nimi i Garančnímu systému finančního trhu. Jde o rekordně úspěšné insolvenční řízení s finanční institucí – dokonce nejúspěšnější insolvenční řízení v historii České republiky.

Garanční systém ze zákona vyplácel drobné klienty Sberbank CZ až do výše 2,5 milionu korun na vkladatele. Celkem díky Garančnímu systému a jemu spravovanému Fondu pojištění vkladů získalo už od sedmi pracovních dní po pádu banky své prostředky zhruba 89 tisíc vkladatelů. Garanční systém takto vyplatil téměř 26 miliard korun a co do objemu vyplacených prostředků šlo o největší výplatu v historii českého sytému pojištění vkladů.

Po výplatě náhrad vkladů je nyní ve Fondu pojištění vkladů 17,4 miliardy korun, což jsou dostatečné prostředky k výplatě vkladů klientů menší banky. „Po návratu prostředků Garančnímu systému, což by mělo proběhnout do konce roku, bude ve Fondu pojištění vkladů zhruba 43,4 miliard korun,“ vyčísluje výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.

Pro český systém pojištění vkladů je to první případ, kdy by se do něj měly vrátit všechny prostředky, které vynaložil na výplatu náhrad vkladů. „Naplněný Fond pojištění vkladů napomáhá klidnější náladě mezi klienty finančních institucí a tím pádem i k větší stabilitě bankovního systému v Česku,“ uvádí Renáta Kadlecová.

Insolvenční řízení se Sberbank CZ bylo historicky úspěšné. Běžné insolvenční řízení se zkrachovalou finanční institucí trvá průměrně 15 let. Žádný z konkurzů bank nebo družstevních záložen, který byl zahájen v posledních 10 letech, nebyl dodnes úspěšně dokončen. Historický úspěch se ale netýká jen rychlosti vyrovnání pohledávek, ale také celkové úspěšnosti insolvenčního řízení – v průměru totiž získávají věřitelé jen 38 % ze svých prostředků.

GSFT spravuje dva fondy

Garanční systém finančního trhu spravuje dva fondy. Tím prvním je Fond pojištění vkladů, který za dobu své existence vyplácel náhrady vkladů ve 24 případech, při kterých poskytl v podobě 20 řádných a 4 dodatečných výplat náhrady vkladatelům 14 bank a 6 družstevních záložen v celkové výši přes 71 miliard Kč. Celkem Fond pojištění vkladů od svého vzniku vyplatil náhrady více než 440 000 klientům. Druhým fondem je Fond pro řešení krize, který má za cíl zabránit krizovým situacím, ve kterých hrozí riziko, že některá ze systémově významných finančních institucí nebude schopna dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám.

Zdroj: GSFT

By admin

Related Post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *