Spread the love

Pro rok 2024 byly stanoveny povinné příspěvky do Fondu pojištění vkladů ve výši 1,5 miliard korun. To je o 400 milionů korun méně než v loňském roce. Statistiku vysvětluje výkonná ředitelka Garančního systému Renáta Kadlecová.

„Do Fondu musí ze zákona přispívat všechny instituce, u kterých jsou vedeny pojištěné vklady. Pokles je způsoben tím, že objem prostředků ve Fondu pojištění vkladů po navrácení financí z insolvenčního řízení se Sberbank CZ opět dosáhl zákonem stanovené hranice 0,8 % tzv. krytých vkladů (tj. vkladů do limitu 100 000 euro),“ upřesňuje Renáta Kadlecová.

V rámci rekordně úspěšného insolvenčního řízení s padlou Sberbank CZ obdržel Garanční systém finančního trhu v druhé polovině března 2024 v rámci tzv. částečného rozvrhu finanční prostředky odpovídající 95 % pohledávky, která vznikla v souvislosti s výplatou náhrad vkladů klientům padlé Sberbank CZ. Celkově se jednalo o 26 miliard korun. K rozhodnému dni pro výpočet příspěvků tedy bylo ve Fondu pojištění vkladů přes 43 miliard korun. Prostředky v něm slouží k případným výplatám náhrad pojištěných vkladů klientům bank, družstevních záložen a stavebních spořitelen.

Nižší příspěvky do Fondu pro řešení krize

Významně poklesla i výše příspěvků, které byly vypsány do Fondu pro řešení krize. Do tohoto fondu, který vznikl s cílem předcházet situacím, v nichž hrozí pád některé z velkých finančních institucí, přispívají nejen instituce již zapojené do systému pojištění vkladů, ale i někteří obchodníci s cennými papíry. „V loňském roce odvedly povinné subjekty do Fondu bezmála 4,5 miliardy korun. V letošním roce činila výše příspěvků necelých 2,7 miliardy korun,“ uvádí Renáta Kadlecová.

Díky dostatečné naplněnosti obou fondů mohly být letos stanoveny nižší příspěvky. Jejich výše je ale mimo další faktory ovlivněna i objemem pojištěných vkladů v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách, který rok od roku roste. „Ten v České republice překračuje evropský trend. Data k 31. prosinci 2023 ukazují, že ve srovnání s rokem 2022 se objem krytých vkladů v EEA zvýšil o 1,7 %, což je sice méně než nárůst o 2,6 % v roce 2022, o 5,4 % v roce 2021 a dokonce o 8,2 % v roce 2020, ale růstový trend je stále meziročně patrný,“ doplňuje Renáta Kadlecová.

Jednotlivé systémy v rámci EU mají čas do července 2024, aby dosáhly minimální cílové úrovně naplnění fondů, která ve většině případů činí 0,8 % krytých vkladů. Ke konci roku 2023 této úrovně dosáhlo 21 ze 36 systémů. Cílový objem prostředků ve Fondu pro řešení krize činí 1 % krytých vkladů a má být dosažen do 31. 12. 2024, což by mělo být po obdržení letošních příspěvků splněno.

Zdroj: GSFT

By admin

Related Post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *